Державна архівна служба України

НАКАЗ

11.03.2003

м. Київ № 37

Про інвентаризацію приміщень у комплексі споруд центральних державних архівів України
   

З метою раціонального використання наявних приміщень у комплексі споруд центральних державних архівів України (м. Київ, вул. Солом'янська, 24)

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити склад комісії з проведення інвентаризації приміщень (додаток 1).
 2. Комісії до 25 квітня 2003 р.:
  - провести обстеження усіх наявних виробничих, робочих, підсобних, у т. ч. невикористовуваних, приміщень комплексу;
  - за результатами обстеження подати пропозиції щодо вдосконалення розподілу і використання наявних площ.
 3. Директорам державних архівних установ, розташованих у комплексі:
  - надати до 15 квітня 2003 р. комісії відомості про приміщення, закріплені за установами за формою, що додається (додаток 2);
  - забезпечити доступ членів комісії у приміщення, закріплені за установами.
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету
Г. В. Боряк


Додаток 1
до Наказу Держкомархіву України
від 11 березня 2003 р. № 37

СКЛАД
комісії з проведення інвентаризації приміщень
у комплексі споруд центральних державних архівів України

Новохатський К. Є. - заступник Голови Держкомархіву, голова комісії

Кокодзей І. П. - начальник відділу адміністративно-технічного забезпечення Держкомархіву

Рижкова Г. П. - начальник відділу зберігання та обліку НАФ Держкомархіву

Фролов О. С. - директор Дирекції по експлуатації комплексу споруд центральних державних архівів України

Рокитенець Т. М. - провідний спеціаліст відділу зберігання та обліку НАФ Держкомархіву, секретар комісії.


Додаток 2
до Наказу Держкомархіву України
від 11 березня 2003 р. № 37

ВІДОМОСТІ
про приміщення, закріплені за
станом на 14 квітня 2003 року

Корпус, будівля,
поверх
Номер
приміщення
Документ, яким
закріплено за
установою
Призначення,
використання
Площа Характеристика* Пропозиції
             
             
             

Директор* Придатність для використання за призначенням, заповненість, кількість робочих місць, потреба в ремонті, обладнанні тощо.


На початок
На початок