Державна архівна служба України

НАКАЗ

18.03.2003

м. Київ № 41

Про розгляд проекту Закону України "Про діловодство" в архівних установах
   

НАКАЗУЮ:

1. Відділу формування НАФ та діловодства Держкомархіву (Портнову Г. В.) опублікувати текст останнього варіанту проекту Закону "Про діловодство" на веб-сайті Держкомархіву.

2. Директорам ЦДА України, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, областей, мм. Києва і Севастополя організувати аналіз зазначеного законопроекту і у тижневий строк подати Держкомархіву електронною поштою зауваження та пропозиції до нього.

3. Робочій групі з підготовки законопроекту після одержання пропозицій державних архівних установ терміново їх розглянути.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву Новохатського К. Є.


Голова Державного комітету
Г. В. Боряк


На початок
На початок