Державна архівна служба України

НАКАЗ

19.03.2003

м. Київ № 42

Про заходи із завершення підготовки та видання міжархівного довідника "Реєстр розсекречених архівних фондів"
   

На виконання наказів Державного комітету архівів України від 27 листопада 2000 р. № 72 "З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 22 листопада 2000 р. "Про стан і перспективи підготовки архівних довідників., від 26 червня 2002 р."" № 52 "З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 19 червня 2002 р. "Про стан і перспективи реалізації галузевих програм з підготовки архівних довідників"", та з метою завершення підготовки і видання міжархівного довідника "Реєстр розсекречених архівних фондів"

НАКАЗУЮ:
 1. Створити редакційну колегію міжархівного довідника "Реєстр розсекречених архівних фондів" у такому складі:
  Боряк Г. В., Голова Держкомархіву (голова редколегії);
  Захарченко Т. М., головний спеціаліст відділу зберігання та обліку НАФ Держкомархіву;
  Зворський С. А., завідувач сектора УНДІАСД;
  Маковська Н. В., директор ЦДАВО України; Матяш І. Б., директор УНДІАСД;
  Папакін Г. В., начальник відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву (заступник голови);
  Христова Н. М., заступник директора УНДІАСД.
 2. Доручити редакційній колегії завершити підготовку міжархівного довідника "Реєстр розсекречених архівних фондів" у червні 2003 р.
 3. На часткову зміну попередньої концепції довідника вважати за необхідне представити в ньому вичерпну інформацію про всі архівні фонди, розсекречені протягом 1987.2001 років, тому зобов.язати державні архіви Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та м. Севастополя доповнити подану інформацію відомостями про архівні фонди, розсекречені до 1991 р., і до 28 квітня 2003 р. подати ці додатки редакційній колегії довідника.
 4. З метою уніфікації форми розміщення інформації в довіднику зобов'язати ЦДІАК, ЦДАМЛМ, державні архіви Вінницької, Житомирської, Запорізької, Полтавської, Тернопільської областей переробити подані ними у табличній формі або з порушенням схеми викладу матеріали і не пізніше 28 квітня 2003 р. представити перероблені тексти на розгляд редакційної колегії довідника.
 5. Доручити Державному архіву в Автономній Республіці Крим, держархівам Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської областей виправити наявні помилки у поданих відомостях (пропуски номерів фондів, їх об'єднання тощо) і до 7 квітня 2003 р. представити перероблені тексти редакційній колегії довідника, згідно з додатком.
 6. Зобов'язати ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДАМЛМ, Державний архів в Автономній Республіці Крим, держархіви Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Херсонської, Хмельницької областей, Держархів м. Києва зробити комп'ютерний набір текстів для довідника і до 7 квітня 2003 р. подати їх в електронній формі редакційній колегії (на дискеті та окремо електронною поштою за адресою: nkhristova@archives.gov.ua , з обов'язковим посиланням у графі "subject" - "Реєстр розсекречених фондів").
 7. Директору ЦДАВО Н. В. Маковській протягом двох місяців забезпечити опрацювання відомостей про розсекречені фонди архіву відповідно наявних до методичних рекомендації і не пізніше 29 травня 2003 р. подати їх на розгляд редакційної колегії довідника.
 8. Директору Державного архіву м. Севастополя В. В. Крестьяннікову здійснити переклад наданих архівом відомостей українською мовою і подати його електронною поштою на зазначену вище адресу до 28 квітня 2003 р.
 9. Директору ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного Н. О. Топішко подати не пізніше 29 травня 2003 р. відомості про розсекречені документи архіву згідно зі спеціальною схемою.
 10. Покласти на директорів центральних державних архівів, Держархіву в Автономній Республіці Крим, держархівів областей, мм. Києва і Севастополя особисту відповідальність за виконання доручень, що містяться у цьому наказі.
 11. Зобов'язати Центр інформаційних технологій Держкомархіву (Забенько Ю. І.) організувати контроль за надходженням електронною поштою матеріалів до довідника і своєчасне їх передавання редакційній колегії.
 12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету
Г. В. Боряк


На початок
На початок