Державна архівна служба України

НАКАЗ

20.03.2003

м. Київ № 43

Про прискорення підготовки матеріалів до міжархівного довідника та автоматизованої бази даних "Документи з історії і культури євреїв в архівах України"
   

Відповідно до Договору між Головархівом України, САУ, РДГУ та Проектом Іудаїка державні архівні установи України протягом 1997-2002 років здійснили описування близько 1,5 тис. архівних фондів в обумовленому форматі для внесення інформації про них до міжархівного довідника у книжковій формі та автоматизованої бази даних "Документи з історії і культури євреїв в архівах України", які готуються в рамках цього спільного проекту як складова частина галузевої програми "Архівні зібрання України".

Разом з тим частина державних архівних установ незадовільно організувала роботу, внаслідок чого значно затягуються строки її завершення.

З метою прискорення підготовки міжархівного довідника та автоматизованої бази даних із зазначеної теми за підсумками переговорів з партнерами у цьому проекті

НАКАЗУЮ:
 1. Директорам центральних державних архівів України, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя проаналізувати стан участі архівів у підготовці зазначених довідників з урахуванням наявної загальної кількості фондів з профільними документами і рівня їх опрацювання у рамках проекту та вжити заходів до максимального прискорення цієї роботи, у разі необхідності переглянувши і зміцнивши склад робочих груп з описування, забезпечивши їх інструктаж та консультування з боку координаторів проекту, затвердивши плани-графіки кожному з виконавців тощо.
 2. Утворити у Держкомархіві консультативно-координаційну групу з питань підготовки зазначених довідників у складі Новохатського К. Є. - заступника Голови Держкомархів Комітету, Матяш І. Б. - директора УНДІАСД, Папакіна Г. В. - начальника відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву.

  За пропозицією партнерів у цьому проекті ввести до складу зазначеної групи координатора проекту експерта-консультанта Меламеда Ю. Й.

 3. Доручити консультативно-координаційній групі:
  - підготувати і надіслати державним архівам до 1 квітня 2003 р. аналітичну довідку про стан описування фондів у рамках проекту;
  - спільно з партнерами у цьому проекті підготувати до 15 квітня 2003 р. для представлення на веб-сайті Держкомархіву інформацію про проект і участь у ньому державних архівних установ України;
  - розглянути і внести пропозиції щодо створення та діяльності робочої групи з описування фондів з тематики проекту, що зберігаються в архівних установах, розташованих у м. Києві;
  - періодично готувати для розгляду на засіданнях колегії Держкомархіву питання про стан виконання проекту і участь у цій роботі конкретних архівів.
 4. Організаційно-аналітичному відділу Держкомархіву (Прись Т. П.) під час складання рекомендацій з планування діяльності державних архівних установ на 2004 рік і звітності за 2003 рік передбачити подання до Держкомархіву показників про кількість виявлених та кількість опрацьованих фондів з документами зазначеної тематики.
 5. Запропонувати керівникам галузевих державних архівів подати Держкомархіву інформацію за тематикою довідника у формі описання фондів в рамках проекту.
 6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету
Г. В. Боряк


На початок
На початок