Державна архівна служба України

НАКАЗ

26.03.2003

м. Київ № 44

Про заходи щодо ліквідації Централізованої бухгалтерії центральних державних архівів України
   

З метою оптимізації управління архівною справою та відповідно до рішення колегії Держкомархіву України від 22 січня 2003 р.

НАКАЗУЮ:
 1. Ліквідувати 26 травня 2003 р. Централізовану бухгалтерію центральних державних архівів України.
 2. Директорам ЦДАВО України, ЦДІАК України, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, ДЦЗД НАФ, ДЕКС ЦДА України, завідувачці Науково-довідкової бібліотеки центральних державних архівів України:
  - подати у тижневий термін пропозиції фінансово-економічному відділу Держкомархіву України щодо членів ліквідаційної та інвентаризаційної комісій;
  - провести у місячний термін реєстрацію установи у Державній податковій адміністрації Солом'янського району;
  - у місячний термін стати на облік у Київському міському управлінні статистики;
  - здійснити заходи щодо створення власних бухгалтерій.
 3. Відділу кадрового та діловодного забезпечення Держкомархіву України:
  - зробити персональне попередження працівників Централізованої бухгалтерії центральних державних архівів України про їх звільнення у зв'язку з ліквідацією установи (26 березня 2003 р.);
  - подати до Солом'янського районного центру зайнятості населення м. Києва інформацію про вивільнення працівників Централізованої бухгалтерії центральних державних архівів України (26 березня 2003 р.);
  - підготувати проект наказу про розірвання трудових договорів з працівниками Централізованої бухгалтерії центральних державних архівів України (до 3 травня 2003 р.).
 4. Відділу адміністративно-технічного забезпечення Держкомархіву України:
  - забезпечити опублікування повідомлення про ліквідацію Централізованої бухгалтерії центральних державних архівів України у засобах масової інформації;
  - організувати передачу згідно з встановленим порядком, після закінчення роботи ліквідаційної комісії печатки та штампів Централізованої бухгалтерії до Солом'янського РУГУ МВС України.
 5. Фінансово-економічному відділу Держкомархіву України:
  - організувати складання ліквідаційного балансу Централізованої бухгалтерії центральних державних архівів України та акта передачі майна, приміщень центральним державним архівним установам;
  - надати допомогу установам, зазначеним у пункті 2 цього наказу, в організації діяльності їх бухгалтерій.
 6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету
Г. В. Боряк


На початок
На початок