Державна архівна служба України

НАКАЗ

24.03.2003

м. Київ № 47

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 19 березня 2003 р. "Про заходи щодо забезпечення ефективної співпраці Держкомархіву з Верховною Радою України"
   
 1. Оголошується до виконання рішення колегії Держкомархіву України від 19 березня 2003 р. "Про заходи щодо забезпечення ефективної співпраці Держкомархіву з Верховною Радою України".
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву Новохатського К. Є.

Голова Державного комітету
Г. В. Боряк


РІШЕННЯ
колегії Державного комітету архівів України

від 19 березня 2003 р.

Про заходи щодо забезпечення ефективної співпраці
Держкомархіву з Верховною Радою України

Колегія відзначає, що на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2003 р. № 123-р Держкомархів України проаналізував стан співробітництва з Верховною Радою України та якість підготовки проектів законодавчих актів і зазначає, що співпраці з комітетами, фракціями Верховної Ради України та народними депутатами України приділяється постійна увага. Ці питання систематично розглядаються на оперативних апаратних нарадах, висвітлюються у "Віснику Держкомархіву", часописі "Архіви України". Протягом 2002 року на засіданнях колегії Держкомархіву неодноразово розглядалися питання про підготовку проектів актів законодавства, а 23 жовтня 2002 р. колегія розглянула питання "Про заходи щодо подальшого вдосконалення взаємодії Держкомархіву України з комітетами і фракціями Верховної Ради України та народними депутатами України", двічі на засіданнях колегії обговорювалося виконання заходів Держкомархіву та державних архівних установ щодо забезпечення реалізації Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (19 червня 2002 р. та 22 січня 2003 р.).

Для забезпечення реалізації державної політики у сфері діловодства Держкомархів розпочав підготовку проекту Закону України "Про діловодство", який Кабінет Міністрів України постановою від 20 січня 2003 р. № 100 вніс до орієнтовного плану законопроектної роботи на 2003 рік. Хід підготовки проекту Закону України "Про діловодство" у листопаді 2002 р. розглянуто на засіданні колегії Держкомархіву.

У результаті плідної співпраці з парламентськими комітетами, фракціями, зокрема з Комітетом Верховної Ради України з питань культури і духовності, 6 березня 2003 р. Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям нової редакції Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи".

Останнім часом Держкомархів подав комітетам Верховної Ради України пропозиції з питань, дотичних до архівної сфери до проектів законів "Про Державну програму "Електронна Україна"", "Про Державну програму розвитку української культури на 2003-2008 роки". Голова Держкомархіву є одним з розробників проекту Закону України "Про Концепцію національної інформаційної політики". Директор ЦДІАК України входить до складу дорадчо-консультативного органу "Громадська рада з питань культури і духовності" при Комітеті Верховної Ради України з питань культури і духовності.

З метою вдосконалення конструктивного співробітництва з Верховною Радою України та на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 4 березня 2003 р. № 13546 Держкомархів звернувся з проханням до Кабінету Міністрів України ввести в межах визначеної граничної чисельності працівників центрального апарату посаду першого заступника Голови Держкомархіву у зв'язках з Верховною Радою України.

Починаючи з другої половини 2002 р. Держкомархів кожного місяця інформує Кабінет Міністрів України про стан організації роботи із запитами і зверненнями народних депутатів України. Протягом 2002 р. розглянуто і виконано 8 звернень народних депутатів України.

Керівники Держкомархіву та державних архівних установ взяли участь у парламентських слуханнях "Українська культура: стан та перспективи розвитку", "Про рідну мову" та щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років.

Під час парламентських слухань щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років у Верховній Раді України експонувалася виставка архівних документів про ці трагічні події. Депутати Верховної Ради України мали змогу ознайомитися з оригіналами унікальних документів ХІІІ-ХХ століть на виставці, присвяченій 150-річчю Центрального державного історичного архіву України, м. Київ.

З метою подальшого забезпечення ефективної співпраці Держкомархіву України з комітетами і фракціями Верховної Ради України колегія вирішує:

 1. Відділам Держкомархіву вжити заходів щодо підвищення якості проектів актів законодавства, що ними готуються, супроводжувальних матеріалів до них, безумовного дотримання вимог Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України.
 2. Керівництву Держкомархіву визначити працівників, які персонально відповідають за своєчасну підготовку та погодження проектів актів законодавства у Держкомархіві.
 3. Зобов'язати робочу групу з підготовки проекту Закону України "Про діловодство" зосередити першочергову увагу на підготовці законопроекту та поданні його до Кабінету Міністрів України у строки, передбачені затвердженим графіком підготовки.
 4. Відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв.язків Держкомархіву (Папакін Г. В.):
  - проаналізувати та забезпечити своєчасний розгляд і прийняття в установленому порядку конкретних рішень з питань, що порушуються у депутатських запитах і зверненнях;
  - організувати виставку архівних документів для експонування під час парламентських слухань, присвячених Чорнобильській трагедії.
 5. Продовжити практику запрошення народних депутатів України до участі у заходах, що проводяться державними архівними установами.
 6. Запровадити інформування народних депутатів України про участь Голови Держкомархіву в заходах, що проводяться у їх виборчих округах.
 7. Фінансово-економічному відділу Держкомархіву (Авраменко Н. Г.) подати дорадчо-консультативному органу "Громадська рада з питань культури і духовності" при Комітеті Верховної Ради України з питань культури і духовності інформацію про стан виконання державними архівними установами бюджету на 2002 р. та І квартал 2003 року.

Голова колегії,
Голова Державного комітету архівів України
Г. В. Боряк

Секретар колегії
Г. І. Бєлоусова


На початок
На початок