Державна архівна служба України

НАКАЗ

21.01.2003

м. Київ № 8

Про розподіл обов'язків у керівництві Держкомархіву України
   

З метою уточнення функціональних обов.язків у центральному апараті Держкомархіву України, поліпшення координації управлінських рішень і дій, посилення персональної відповідальності за конкретні питання діяльності апарату і державних архівних установ

НАКАЗУЮ:
 1. Затвердити такий розподіл обов.язків між Головою і заступником Голови Держкомархіву:
  Голова:
  Організація роботи Держкомархіву, його колегії, наукової ради, редакційно-видавничої ради, редколегії журналу "Архіви України".
  Основі питання роботи відділів Державного комітету, центральних державних архівів України, галузевих державних архівів, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя.
  Питання мобілізаційної підготовки Держкомархіву і установ безпосереднього підпорядкування.
  Питання діяльності відділу інформації, використання Національного архівного фонду та зовнішніх зв'язків, фінансово-економічного відділу, відділу кадрового та діловодного забезпечення, першої частини, Центру інформаційних технологій, Дирекції по експлуатації комплексу споруд ЦДА України.
  Організація виконання Конституції України, законів України, указів та розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, контроль за їх виконанням.
  Внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо розвитку архівної справи, поліпшення діяльності архівних установ.
  Заступник Голови:
  Питання діяльності організаційно-аналітичного відділу, відділу зберігання та обліку Національного архівного фонду, відділу формування Національного архівного фонду та діловодства, методичної комісії, центральної експертно-перевірної комісії, комісії з підбиття підсумків роботи державних архівів з перевіряння наявності та розшуку документів, Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, Державного центру збереження документів Національного архівного фонду, Науково-довідкової бібліотеки ЦДА України.
  Організація підготовки пропозицій щодо вдосконалення архівного законодавства. Забезпечення зв'язків Держкомархіву з Верховною Радою України.
  Організація заходів щодо мобілізаційної підготовки Держкомархіву та центральних державних архівних установ.
  Контроль за виконанням планів роботи, наказів і рішень колегії Держкомархіву з питань згідно з розподілом обов'язків.
 2. Вважати такими, що втратили чинність накази Держкомархіву України від 4 квітня 2000 р. № 4 та від 24 листопада 2000 р. № 68.

Голова Державного комітету
Г. В. Боряк


На початок
На початок