Державна архівна служба України

МІНІСТЕРСТВО ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.09.2004

м. Київ № 101/277

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України та Міністерства інформації України від 20.10.97
№ 48/1-970-18
   

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 2004 р.
за № 1282/9881

Відповідно до статті 31 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"

НАКАЗУЄМО:
  1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України та Міністерства інформації України від 20.10.97 № 48/1-970-18 "Про затвердження Положення про порядок передання до державних архівів України і зберігання фотодокументів", зареєстрований у Мін'юсті України 05.11.97 за № 533/2337.
  2. Цей наказ набирає чинності з моменту набрання чинності наказом Державного комітету архівів України від 24.06.2004 № 70 "Про затвердження Положення про порядок передавання кіно-, відео-, фото-, фонодокументів на постійне зберігання".
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету архівів України Г. В. Портнова.

Голова Державного комітету
архівів України
Г. В. Боряк

Голова Державного комітету телебачення
і радіомовлення України
І. С. Чиж


На початок
На початок