Державна архівна служба України

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.09.2004

м. Київ № 103/640

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України та Міністерства культури і мистецтв України від 04.07.97 № 30/362
   

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 2004 р.
за № 1284/9883

Відповідно до статті 31 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"

НАКАЗУЄМО:
  1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України та Міністерства культури і мистецтв України від 04.07.97 № 30/362 "Про затвердження Положення про порядок передання до державних архівів України і зберігання кінодокументів", зареєстрований у Мін'юсті України 14.10.97 за № 476/2280.
  2. Цей наказ набирає чинності з моменту набрання чинності наказом Державного комітету архівів України від 24.06.2004 № 70 "Про затвердження Положення про порядок передавання кіно-, відео-, фото-, фонодокументів на постійне зберігання".
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету архівів України Г. В. Портнова.

Голова Державного комітету
архівів України
Г. В. Боряк

Міністр культури
і мистецтв України
Ю. П. Богуцький


На початок
На початок