Державна архівна служба України

НАКАЗ

29.10.2004

м. Київ № 116

Про затвердження Плану заходів Держкомархіву України та архівних установ на 2004–2007 роки щодо продовження роботи спрямованої на визнання світовою спільнотою голодоморів України 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 років актами геноциду українського народу
   

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2004 р. № 31477/29/1-04 щодо продовження роботи спрямованої на визнання світовою спільнотою голодоморів в Україні 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 років актами геноциду українського народу

НАКАЗУЮ:
 1. Затвердити План заходів Держкомархіву України та архівних установ на 2004–2007 роки щодо продовження роботи спрямованої на визнання світовою спільнотою голодоморів в Україні 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 років актами геноциду українського народу (додається).
 2. Зобов'язати директорів центральних державних архівів, державних архівів областей взяти активну участь у виконанні цього Плану заходів.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на відділ інформації, використання НАФ та міжнародного співробітництва Держкомархіву (Папакін Г. В.).

Голова Державного комітету   Г. В. Боряк


ПЛАН ЗАХОДІВ
Держкомархіву України та архівних установ на 2004–2007 роки
щодо продовження роботи спрямованої на визнання світовою спільнотою
голодоморів в Україні 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 років
актами геноциду українського народу

 1. Провести виявлення документів про жертви голодомору 1921–1923, 1946–1947 років. Переліки виявлених документів надіслати Держкомархіву України.

  ЦДАВО України, ЦДАГО України, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, держархіви областей
  термін:     січень–лютий 2005 p.

 2. Підготувати пакет цифрових копій архівних документів про жертви голодомору 1921–1923, 1946–1947 років для їх експонування у дипломатичних представництвах України за кордоном.

  Держкомархів України, МЗС України, держархіви областей
  термін:     лютий–березень 2005 p.

 3. Взяти участь у проведенні двосторонніх переговорів в рамках роботи Підкомісії з питань гуманітарного співробітництва Змішаної українсько-російської комісії по співробітництву щодо надання Російською стороною копій архівних документів, пов'язаних з голодоморами в Україні 1921–1923, 1932–1933 та 1946–1947 років.

  Держкомархів України, МЗС України
  термін:     протягом 2005–2006 pp.

 4. Взяти участь в організації та проведенні у м. Києві, обласних центрах наукових конференцій, семінарів, круглих столів, пам'ятних вечорів, громадських читань з приводу вшанування пам'яті жертв голодоморів 1921–1923 та 1946–1947 років.

  Держкомархів України, державні архіви
  термін:     2005–2007 pp.

 5. Організувати у м. Києві, обласних центрах виставки архівних документів та матеріалів про голодомори 1921–1923 та 1946–1947 років в Україні.

  Держкомархів України, державні архіви
  термін:     2005–2007 pp.

 6. Здійснити організацію документальних виставок і розміщення на офіційному веб-сайті Держкомархіву Інтернет-виставок з подальшим тиражуванням архівних документів.

  Держкомархів України
  термін:     2005–2007 pp.

 7. Подати інформацію про виконання у 2004 p. державними архівами заходів щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932–1933 років.

  Держкомархів України, державні архіви
  термін:     до 20 листопада 2004 p.

 8. Скласти анотований бібліографічний перелік документальних публікацій про голодомори 1921–1923, 1946–1947 років.

  УНДІАСД, НДБ ЦДА України,
  термін:     листопад 2004 –січень 2005 pp.

 9. Надати засобам масової інформації архівні документи, готувати разом з ними тематичні теле- і радіопередачі, документальні публікації про трагічні події 1921–1923 та 1946–1947 років в Україні.

  Держкомархів України, державні архіви
  термін:     2005–2007 pp.


На початок
На початок