Державна архівна служба України

НАКАЗ

22.11.2004

м. Київ № 124

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 19 жовтня 2004 р. "Про підсумки участі делегації українських ахівістів у XV Міжнародному конгресі архівів (серпень 2004 р., м. Віднень)"
   

 1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву України від 19 жовтня 2004 р. "Про підсумки участі делегації українських архівістів (серпень 2004 р., м. Відень)" (додається).
 2. Відділу інформації, використання НАФ і міжнародного співробітництва Держкомархіву (Папакін Г. В.) подати пропозиції до виконання останньго абзацу пункту 4 зазначеного рішення колегії.
 3. Контроль за виконанням цьго наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету
Г. В. Боряк


РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ

м. Київ 19 жовтня 2004 р.

Про підсумки участі делегації українських архівістів
у ХV Міжнародному конгресі архівів
(серпень 2004 р., м. Відень)

Розглянувши змістовну інформацію Голови Державного комітету архівів Боряка Г. В. про ХV Міжнародний конгрес архівів, що відбувся 23-28 серпня 2004 р. у м. Відні (Австрійська Республіка), і участь у ньому делегації українських архівістів (додається) та надаючи важливого значення розвитку міжнародного співробітництва України у сфері архівної справи і діловодства, зміцненню представництва державних архівних установ України у міжнародних архівних організаціях і передусім у Міжнародній раді архівів,
колегія вирішує:

 1. Схвалити діяльність делегації українських архівістів на ХV Міжнародному конгресі архівів і представників України у складі постійних робочих органів Міжнародної ради архівів.
 2. Рекомендувати керівникам архівних установ - членам української делегації протягом жовтня-грудня 2004 р.:
 3. Рекомендувати представникам України, що входили до складу комітетів та інших постійних робочих органів МРА, протягом жовтня-грудня 2004 р. опублікувати у "Віснику Державного комітету архівів" звіти про свою діяльність у складі зазначених органів.
 4. Керівникам державних архівних установ:
  - внести до 1 січня 2005 р. пропозиції Держкомархіву:

  1) до розширення участі державних архівних установ України у програмах і проектах МРА, зокрема у проекті "Архіви і права людини", що передбачає опрацювання архівів колишніх репресивних режимів;

  2) до проблематики наступного Конгресу;

  - розглянути пропозиції зарубіжних архівних установ, іноземних фірм про співпрацю, зроблені під час Конгресу, опрацювати висновки щодо доцільності прийняття зазначених пропозицій, у т. ч. у зв'язку з реконструкцією і будівництвом низки архівних будівель, і подати їх Держкомархіву до 1 січня 2005 р.;
  - з огляду на розширення міжнародного співробітництва звернути увагу на необхідність забезпечення протягом 2005 р. наявності у штаті архівних установ спеціалістів зі знанням англійської мови (а за наявності можливості й інших мов міжнародного спілкування);
  - підготувати і подати Держкомархіву до жовтня 2005 р. матеріали до видання буклетів про архіви англійською мовою;
  - провести протягом 2005-2007 рр. виявлення документів, що стосуються історії інших держав або перебування представників інших етносів на території України, і до 1 січня 2008 р. подати переліки таких документів, складені згідно з рекомендаціями відділу інформації, використання НАФ і міжнародного співробітництва Держкомархіву та УНДІАСД;
  - передбачити підготовку і видання протягом 2005-2007 років презентаційно-іміджових добірок (комплектів) архівних документів.
 5. Рекомендувати керівництву Держкомархіву:
  - забезпечити підготовку і проведення у вересні 2005 р. в Україні засідання 6-ї Загальної конференції Євразійського відділення МРА і першого засідання Консультативної ради керівників архівних служб держав-учасників СНД;
  - підготувати і подати в установленому порядку пропозиції для української делегації на Світовому Самміті Інформаційного Суспільства в Тунісі у 2005 р.;
  - висловити Міністерству закордонних справ України подяку за активну допомогу і сприяння з боку Посольства України в Австрії у вирішенні питань, пов'язаних з перебуванням і роботою делегації українських архівістів у Відні.
 6. Відділу інформації, використання НАФ і міжнародного співробітництва Держкомархіву (Папакін Г. В.):
  - ретельно проаналізувати досвід організації Конгресу із залученням звітів членів української делегації, використовувати його під час підготовки і проведення міжнародних заходів з участю державних архівних установ України;
  - згідно з домовленостями, досягнутими під час Конгресу, невідкладно опрацювати питання щодо укладення угод про співробітництво з державними архівними службами Словаччини і Чехії;
  - узагальнити виступи у ЗМІ членів української делегації і використати їх під час підготовки виставки про участь України у ХV Міжнародному конгресі архівів та інших міжнародних заходах до підсумкової розширеної колегії Держкомархіву у 2005 р.;
  - забезпечити спільно з УНДІАСД переклад і опублікування у 2005 р. нового Статуту МРА, прийнятого Конгресом;
  - завчасно розпочати підготовку до участі української делегації у наступному ХVІ Міжнародному конгресі архівів у 2008 р. у м. Куала-Лумпур, у т. ч.:

  1) надання пропозицій до програми майбутнього Конгресу;

  2) підготовку презентаційних матеріалів і спеціальних заходів у рамках конгресу;

  3) формування складу майбутньої делегації переважно з представників, що володіють іноземними мовами, передусім англійською, можуть вести документування усіма сучасними технічними засобами тощо;

  - разом з ДІФ ГСНТІ і НДБ ЦДАУ організувати анотування і вибіркове реферування привезених українською делегацією друкованих матеріалів; забезпечити друкування інформації про зазначені видання у "Віснику Державного комітету архівів";
  - розробити разом з УНДІАСД (Матяш І. Б.) до 1 травня 2005 р. рекомендації щодо виявлення документів НАФ, що стосуються історії інших держав або перебування представників інших етносів на території України, та забезпечити підготовку до видання у І півріччі 2008 р. на підставі поданих державними архівними установами відомостей покажчика зазначених документів.
 7. Рекомендувати редколегії журналу "Архіви України" опублікувати інформацію про підсумки ХV Міжнародного конгресу архівів та тексти повідомлень на ньому членів української делегації, а також розглянути можливість публікації окремих виступів інших делегатів Конгресу.
 8. Відзначити активну участь у підготовці до Конгресу ЦДІАК, ЦДІАЛ, державних архівів в АРК, Донецької, Миколаївської, Рівненської, Черкаської, Чернігівської областей.

Голова колегії,
Голова Державного
комітету архівів України
Г. В. Боряк

Секретар колегії
В. С. Оснач


На початок
На початок