Державна архівна служба України

НАКАЗ

23.11.2004

м. Київ № 127

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 12 листопада 2004 р. "Про стан соціального захисту працівників державних архівних установ та готовність державних архівів до роботи в осінньо-зимовий період"
   

  1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Держкомархіву України "Про стан соціального захисту працівників державних архівних установ та готовність державних архівів до роботи в осінньо-зимовий період".
  2. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Голова Державного комітету Г. В. Боряк


РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ

Про стан соціального захисту працівників
державних архівних установ та готовність
державних архівів до роботи в осінньо-зимовий період

від 12 листопада 2004 p.

Заслухавши і обговоривши доповідь начальника фінансово-економічного відділу Держкомархіву України Н. Г. Авраменко, колегія відзначає, що соціальний захист працівників архівних установ, одним з критеріїв якого є своєчасна та повна виплата заробітної плати працівникам, здійснюється в цілому позитивно.

У 2004 році для забезпечення соціальних потреб працівників в галузі тричі підвищувалася заробітна плата. З 1 березня 2004 р. посадові оклади працівників архівних установ, які не віднесені до категорії державних службовців, було підвищено на 10,8 % , з 1 вересня – на 15,6 %. З 1 листопада підвищені посадові оклади державних службовців на 28 %.

На виплату заробітної плати за новими посадовими окладами у липні місяці цього року додатково з державного бюджету було виділено для центральних державних архівних установ 630 тис. грн., для держархівів областей 1900 тис. грн., що забезпечило виплату заробітної плат працівникам у повному обсязі.

Крім того, в серпні Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 10 серпня 2004 р. № 1018 "Деякі питання оплати праці працівників державних і комунальних архівних установ", відповідно до якої передбачено виплату надбавок працівникам архівних установ за вислугу років та знання і використання в роботі давніх мов. Кошти на виплату надбавок було враховано в Законі України "Про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2004 рік".

Загальний фонд заробітної плати, затверджений Державним бюджетом України для центральних і обласних архівних установ у 2004 р., становить 12,5 млн. грн, що на 4,5 млн. грн. більше, порівнючи з 2003 р. Збільшилася відповідно і середня заробітна плата працівників галузі. На сьогодні день вона становить 450 грн. Проте цей показник нижче від середньої заробітної плати по народному господарству станом на 1 листопада 2004 p. на 180 грн. Заборгованості з виплати заробітної плати станом на 1 листопада 2004 p. центральні державні архівні установи та держархіви областей не мають.

Водночас в державних архівах Чернівецької, Рівненської, Полтавської областей та м. Севастополь затвердженого фонду оплати праці вистачає на виплату в повному обсязі лише гарантованих виплат з заробітною плати. Виплата премій, матеріальної допомоги та надбавок в цих архівах здійснюється частково.

Така ж ситуація склалася і в центральних державних архівних установах. Здійснити виплату заробітної плати державним службовцям за підвищеними з 1 листопада поточного року посадовими окладами, в межах затвердженого фонду оплати праці, можливо лише за рахунок економії фонду заробітної плати, скоротивши при цьому виплату надбавок та фонд преміювання.

Підготовка до осінньо-зимового сезону в установах галузі пройшла в цілому успішно. У відповідні терміни включено опалення. Заборгованості за теплопостачання станом на 1 грудня 2004 p. немає. Фінансування на зазначені видатки здійснюється у повному обсязі, відповідно до затвердженого кошторису видатків на 2004 рік.

Колегія вирішує:

  1. Начальнику фінансово-економічного відділу Держкомархіву України (Авраменко Н. Г.) поінформувати Державну податкову адміністрацію та Міністерство фінансів України про стан виконання заходів, зазначених у дорученні Кабінету Міністрів країни від 8 листопада 2004 р. № 50441/0/1-04.
  2. Організаційно-аналітичному відділу (Прись Т.П.) у плані-звіті організаційної роботи Держкомархіву на перше півріччя 2005 р. передбачити підготовку нормативно-правових актів щодо виконання у повному обсязі ст. 39 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи".
  3. Директорам центральних державних архівних установ та держархівів Чернівецької, Рівненської, Полтавської областей та м. Севастополь здійснити упереджувальні заходи щодо недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати за листопад – грудень 2004 року.

Голова колегії,
Голова Державного комітету архівів України Г. В. Боряк

Секретар колегії В. С. Оснач


На початок
На початок