Державна архівна служба України

НАКАЗ

29.01.2004

м. Київ № 13

З оголошення рішення колегії Держкомархіву України від 20 січня 2004 р. "Про виявлення архівних документів з польської історії та культури в музеях і бібліотеках України"
   

  1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Держкомархіву України від 20 січня 2004 р. ""Про виявлення архівних документів з польської історії та культури" в музеях і бібліотеках України" (додається).
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ інформації, використання НАФ та міжнародного співробітництва Держкомархіву України (Папакін Г. В.).

Голова Державного комітету
Г. В. Боряк


РІШЕННЯ
колегії Державного комітету архівів України

від 20 січня 2004 р.

Про виявлення архівних документів з польської історії та культури
в музеях і бібліотеках України

Заслухавши і обговоривши повідомлення в. о. начальника відділу інформації, використання НАФ та міжнародного співробітництва Державного комітету архівів України Ю. А. Прилепішевої про організацію виявлення архівних документів з польської історії та культури (Полоніка) в музеях і бібліотеках України, колегія Держкомархіву відзначає важливість цієї роботи для розвитку двостороннього українсько-польського співробітництва щодо дослідження історії обох народів. Полоніка, виявлену музейних і бібліотечних архівних зібраннях України, стане суттєвим доповненням програми "Відновлення Пам'яті Польщі", що провадиться в державних архівах ще з 1999 р. Аналогічну програму виявлення архівних документів з української історії і культури (Україніка) в музеях і бібліотеках Польщі започатковано у другому півріччі 2003 р.

Виходячи із завдань подальшого поглиблення архівного співробітництва між державними архівними службами України та Польщі,

колегія вирішує:

  1. Державному архіву в Автономній Республіці Крим, державним архівам областей упродовж І півріччя 2004 р. за обліковими даними на архівні документи, що зберігаються у музеях та бібліотеках відповідних регіонів, провести виявлення документів з польської історії і культури, у тому числі:

    Переліки виявлених документів та узагальнену інформацію надіслати до Держкомархіву до 25 червня 2004 р.

  2. Відділу інформації, використання НАФ та міжнародного співробітництва Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.):
  3. Відділу інформаційних технологій Держкомархіву (Кокодзей І. П.) розмістити інформацію про виявлені в музейних і бібліотечних зібраннях документи Полоніки на веб-сайті Державного комітету архівів України.

Голова колегії,
Голова Державного комітету
архівів України
Г. В. Боряк

Секретар колегії
В. С. Оснач


На початок
На початок