Державна архівна служба України

НАКАЗ

20.12.2004

м. Київ № 132

Про уточнення обов’язків у керівництві Держкомархіву
   

На часткову зміну і доповнення наказів Державного комітету архівів України від 21 серпня 2003 р. № 117 та від 26 лютого 2004 р. № 28

 1. Внести до наказу Держкомархіву України від 21 серпня 2003 р. № 117 "Про розподіл обов’язків у керівництві Держкомархіву" (зі змінами) такі зміни:

  1) абзац шостий переліку функціональних обов’язків Голови Держкомархіву після слова "Питання" доповнити словами "інформатизації архівної справи"; у цьому абзаці слова "кадрового та діловодного забезпечення" замінити словом "кадрів";

  2) з абзацу третього цього переліку вилучити слова "контроль за їх виконанням";

  3) абзац перший переліку функціональних обов’язків першого заступника Голови Держкомархіву доповнити реченням "Організація контролю та перевірки виконання актів і доручень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України";

  4) абзац третій цього переліку після слів "конкурсної комісії" доповнити словами "комісії з питань формування кадрового резерву для державної служби, атестаційної комісії", а після слів "Державного центру збереження документів Національного архівного фонду" – словами "Громадської ради при Державному комітеті архівів";

  5) з абзацу другого цього переліку вилучити речення "Забезпечення реалізації гендерної політики у Держкомархіві та установах безпосереднього підпорядкування";

  6) абзац перший переліку функціональних обов’язків заступника Голови Держкомархіву доповнити реченням "Забезпечення реалізації гендерної політики у Держкомархіві та установах безпосереднього підпорядкування";

  7) з абзацу другого цього переліку вилучити слова "інформатизації архівної справи" натомість додати слова "організації електронного діловодства і створення та діяльності електронних архівів".

 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету Г. В. Боряк


На початок
На початок