Державна архівна служба України

НАКАЗ

27.12.2004

м. Київ № 134

З оголошенням постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. № 1649 "Про затвердження Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду"
   

  1. Оголосити до виконання постанову Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. № 1649 "Про затвердження Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду" (додається).
  2. Доручити УНДІАСД (Матяш І.Б.) підготувати і подати на затвердження в установленому порядку до 20 січня 2005 року рекомендації щодо застосування Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду.
  3. Відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Держкомархіву України (Сельченкова С.В.) внести відповідні пропозиції до Планово-звітної документації державних архівних установ України.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету архівів України Г. В. Портнова.

Голова Державного комітету
Г. В. Боряк


На початок
На початок