Державна архівна служба України

НАКАЗ

29.12.2004

м. Київ № 137

З оголошенням постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 р. №1608 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 p. № 639"
   

  1. Оголосити до виконання постанову Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 p. № 1608 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 p. № 639".
  2. Фінансово-економічному відділу Держкомархіву України (Авраменко Н. Г.), відділу формування НАФ та діловодства (Сельченковій С. В.), відділу інформації, використання НАФ та міжнародного співробітництва (Папаніну Г. В.) розробити ціни на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах.
  3. Директорам Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, мм. Києва та Севастополя переглянути і затвердити ціни на роботи (послуги), що виконуються архівними установами на договірних засадах з урахуванням цієї постанови.
  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету Г. В. Боряк


На початок
На початок