Державна архівна служба України

НАКАЗ

25.02.2004

м. Київ № 26

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 12.02.2004 р."Про підсумки роботи державних архівних установ у 2003 році та їх завдання на 2004 рік"
   
 1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету архівів України від 12 лютого 2004 року "Про підсумки роботи державних архівних установ у 2003 році та їх завдання на 2004 рік" (додається).
 2. Керівникам архівних установ внести зміни, що випливають з цього рішення, до планів їх діяльності на 2004 рік.
 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету
Г. В. Боряк


РІШЕННЯ
колегії Державного комітету архівів України

від 12 лютого 2004 р.

Про підсумки роботи державних архівних установ
у 2003 році та їх завдання на 2004 рік

Колегія відзначає, що державні архівні установи України, виконуючи завдання Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Відкритість, дієвість, результативність", Плану розвитку архівної справи на 2003 рік, домоглися певних позитивних результатів з основних напрямків своєї діяльності. Важливе значення для поліпшення стану архівної справи мало більш стале, ніж раніше, її фінансування.

Тривала робота щодо удосконалення архівного законодавства, нормативно-методичного забезпечення діяльності архівних установ. Підготовлено проект Закону України "Про діловодство", затверджено кілька нових нормативно-правових актів, 14 із яких зареєстровано Міністерством юстиції України. Підготовлено та рекомендовано для впровадження "Основні правила роботи державних архівів України". Набрав чинності Державний стандарт України "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів".

Вирішенню найнагальніших проблем архівної справи сприяло здійснення заходів на виконання доручень Президента України від 12 червня 2003 р. № 1-1/707 та Прем'єр-міністра України від 17 червня 2003 р. № 35656, у яких було визначено пріоритетні стратегічні завдання на найближчий період щодо зміцнення матеріально-технічної, кадрової, фінансової бази державних архівних установ. Цим же цілям слугувало й затвердження Державної програми розвитку культури на період до 2007 року, на реалізацію якої держархівам передбачено виділення 5376,4 тис. гривень.

У рамках Програми розвитку музейної справи на період до 2005 року ЦДАМЛМ України отримав 537 тис. грн. У поточному році обсяги фінансування Програми мають становити 528,1 тис. гривень.

Тривало виконання завдань Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки. УНДІАСД виділено 70 тис. грн. на проведення досліджень з питань старіння матеріальної основи документів. Стале фінансування аналогічних регіональних програм мали державні архіви в Автономній Республіці Крим, Волинській, Житомирській, Чернігівській областях. У ЦДІАК, ЦДКФФА, держархівах Житомирської, Закарпатської, Миколаївської, Сумської, Чернівецької областей при відсутності бюджетного фінансування передбачені програмами заходи здійснювалися за рахунок коштів, отриманих за надання платних послуг та спонсорської допомоги. У ході виконання заходів регіональних програм завдяки фінансовій підтримці місцевих органів виконавчої влади і самоврядування низка архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад зміцнила свою матеріально-технічну базу.

У ЦДІАК, ЦДКФФА, ЦДНТА, держархівах 14 областей і м. Києва проведено ремонт 5,4 тис. кв. м площ сховищ і робочих кімнат, а також дахів і фасадів архівних будівель і систем їх життєзабезпечення.

Понад 1,2 тис. кв. м площ відремонтовано в 155 архівних установах низової ланки. Унаслідок модернізації наявного і встановлення додаткового стелажного обладнання його протяжність у 120 установах цієї ланки збільшилася на 8,6 тис. пог. м. Нові та додаткові приміщення загальною площею 6,4 тис. кв. м отримали 96 архівних відділів. Найбільш активно ця робота проводилася в Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Хмельницькій областях.

У ЦДІАЛ, ЦДАМЛМ, держархівах Волинської, Житомирської, Луганської, Львівської, Черкаської областей та 53 архівних установах низової ланки встановлено нові й відремонтовано наявні системи пожежної сигналізації; у ЦДНТА, держархівах Волинської, Запорізької, Луганської, Львівської, Полтавської, Херсонської, Чернігівської областей і 53 архівних відділах - охоронної. Системи кондиціювання повітря відремонтовано в держархівах Полтавської, Черкаської областей та двох установах низової ланки, встановлено - у окремих сховищах держархівів Херсонської області, м. Києва та п'яти архівних відділів.

У більшості держархівів перевиконано завдання з основних видів робіт щодо забезпечення фізичної збереженості документів. Закартоновано понад 0,5 млн. справ, відреставровано 477,4 тис. та відремонтовано 1,3 млн. аркушів документів, оправлено 115 тис. справ. Перевиконано плани з консерваційно-профілактичного оброблення кінофотофоновідеодокументів. Виготовлено страхові копії на 7334 од. зб. (1,4 млн. кадрів). Ця робота здійснювалася у держархівах Вінницької, Волинської, Донецької, Запорізької, Сумської, Тернопільської, Черкаської, Чернігівської областей.

У ході виявлення унікальних документів переглянуто понад 46,6 тис. од. зб. з паперовою основою і взято на облік 528 справ, що містять унікальні документи, 283 документи особового походження, а також 111 од. зб. НТД, 42 од. зб. фотодокументів. Анотовані переліки на ці документи до Державного реєстру національного культурного надбання подали ЦДАМЛМ, держархіви Дніпропетровської, Харківської, Херсонської областей. Державними архівними установами проведено обстеження умов зберігання документів НАФ, що зберігаються в архівних підрозділах наукових установ Національної академії наук України, музеях і бібліотеках вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України.

На державне зберігання надійшло 648, 5 тис. од. зб. різних видів документів. Значно перевиконали планові завдання з приймання управлінської документації державні архіви Запорізької, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Чернівецької областей, з приймання науково-технічної документації - державні архіви Миколаївської, Рівненської областей, м. Севастополя, з приймання фотодокументів - державні архіви Запорізької, Сумської областей. У порівнянні з 2002 р. надходження до держархівів документів особового походження збільшилося на 44 %.

Експертно-перевірні комісії державних архівів на 48% перевиконали плани розгляду описів справ постійного зберігання. Найбільш успішно працювали ЕПК в Автономній Республіці Крим, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській областях.

Проведено понад 10 тис. перевірок роботи діловодних служб та архівних підрозділів підприємств, установ і організацій - джерел комплектування державних архівів.

Створено 70 трудових архівів, 8 приватних архівів, 93 архівним відділам райдержадміністрацій та міських рад виділено додаткові приміщення для зберігання документів та 70 штатних одиниць.

Значні обсяги управлінської документації описано в ЦДАВО, держархівах Луганської, Рівненської, Харківської та Херсонської областей, архівних установах низової ланки Дніпропетровської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської областей.

Активними в ініціативному інформуванні були ЦДАГО, ЦДНТА, держархіви Волинської, Житомирської, Полтавської, Херсонської та Чернігівської областей.

Архівними установами розглянуто 18.064 тематичних запити, з яких 14.232 виконано з позитивним результатом. Найбільше таких запитів виконано ЦДАВО, держархівами Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської областей.

Державні архіви отримали 298.578 запитів соціально-правового характеру, на 217.125 з них надано позитивну відповідь. Значне навантаження у цій роботі припало на ЦДАВО, державні архіви Автономної Республіки Крим, Вінницької, Волинської, Донецької, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької областей.

Поліпшилася організація виконання замовлень на генеалогічні дослідження, чому також сприяла співпраця багатьох держархівів з Українським центром генеалогічних досліджень.

Найбільшу кількість виставок, на яких експонувалися документи НАФ, організовано ЦДАМЛМ (27 виставок), ЦДАВО, ЦДАГО, держархівами Автономної Республіки Крим, Волинської, Закарпатської, Херсонської областей. Запроваджено нову форму цієї інформаційної діяльності - Інтернет-виставки; на веб-сайті Держкомархіву розміщено 4 таких виставки.

Державні архіви протягом року підготували і провели 479 радіопередач, 235 телепередач, на сторінках періодичної преси опубліковано 1.276 матеріалів. Плідно співпрацюють із засобами масової інформації ЦДАГО, ЦДІАЛ, ЦДАМЛМ, держархіви Вінницької, Закарпатської, Запорізької, Львівської, Одеської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської областей, мм. Києва та Севастополя.

Друком вийшло 56 архівних видань, у т.ч. перший том довідника "Волинь - Східна Галичина. 1943-1944.", путівники по ЦДАМЛМ, Держархіву Херсонської області, анотований реєстр описів "Фонди колишнього Кам'янець-Подільського міського архіву періоду до 1917 р.", "Кінолітопис" ЦДКФФА, "Хрестоматія з архівознавства", низка документальних видань ЦДАГО. Триває підготовка міжархівного довідника "Документи з історії і культури євреїв в архівах України".

Впродовж останнього року проблематика наукових досліджень в галузі підпорядковувалася забезпеченню пріоритетних напрямків практичної роботи архівних установ.

Затверджено і введено в дію Галузевий стандарт України "Кінодокументи. Правила зберігання НАФ. Технічні вимоги", "Правила пожежної безпеки для державних архівних установ України", "Нормативи чисельності основного персоналу державних архівів", передано на затвердження "Правила охорони праці для архівних установ", проекти державних стандартів "Фонодокументи. Правила зберігання НАФ. Технічні вимоги", "Правила описування архівних документів".

Проведено Міжнародну наукову конференцію "Архіви та краєзнавство: шляхи інтеграції".

Зріс науковий потенціал галузі. У складі архівних установ працює 3 доктори та 21 кандидат наук. В УНДІАСД відкрито спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та аспірантуру для працівників архівних установ.

Повністю профінансовано бюджетні видатки на оплату праці працівників архівних установ.

Поліпшилося забезпечення архівних установ комп'ютерною технікою. В архівних установах загалом використовуються 238 персональних комп'ютерів, 89 із них об'єднані в локальні мережі (14). У Держархіві Чернігівської області працює виділений сервер. 35 архівних установ користуються електронною поштою, 21 архівна установа має доступ до мережі Інтернет. Держархіви Донецької, Чернігівської областей та м. Севастополя мають власні веб-сайти.

За галузевою програмою створення електронної версії Національного фондового каталога ("Архівні фонди України") опрацьовано 43% загального обсягу НАФ.

Разом з тим, у діяльності державних архівних установ залишається низка проблем і недоліків.

Незмінність ситуації з бюджетним фінансуванням державних архівних установ не лише унеможливлює розв'язання найнагальніших проблем матеріально-технічного забезпечення державного зберігання документів НАФ, але й спричинює систематичне виникнення надзвичайних ситуацій.

Пожежею у колишньому Кам'янець-Подільському міському архіві було знищено та серйозно пошкоджено близько 100 тис. од. зб. унікальних документів кінця XVIII - початку XX ст.

Протягом року мало місце часткове затоплення сховищ внаслідок аварії у держархівах Рівненської області та м. Києва. Раптове осідання фундаменту будівлі в Держархіві Одеської області в будь-який час може спричинити другу, після пожежі в м. Кам'янець-Подільському, гуманітарну катастрофу. Осідання фундаменту корпусу № 2 Держархіву Херсонської області зруйнувало склоблоки у сховищах. У вкрай несприятливому стані перебувають система опалювання, дах, пожежна сигналізація у Держархіві Вінницької області. Загрозливою для збереженості документів НАФ є ситуація в комплексі споруд центральних державних архівів у м. Києві, будівлі якого потребують невідкладного ремонту, а інженерні мережі та комунікації заміни. Не змінилося загальне становище з будівництвом приміщень держархівів Київської, Тернопільської областей, м. Севастополя, реконструкцією та облаштуванням приміщень держархівів Закарпатської та Івано-Франківської областей, фінансуванням робіт з освоєння приміщень, наданих держархівам Харківської і Чернівецької областей. Не зменшується кількість архівних споруд, що потребують капітального ремонту. Відкритим залишається питання розширення площ архівосховищ.

Загальний стан протипожежної захищеності архівних приміщень майже повсюдно є незадовільним.

У більшості державних архівів не ведеться відновлення згасаючих текстів документів. Унаслідок відсутності обладнання та матеріалів не задовольняють існуючих потреб обсяги створення страхового фонду унікальних і особливо цінних документів, їх реставрації та ремонту.

Держархіви Запорізької, Луганської, Полтавської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької областей не отримали бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм збереження архівних фондів. У Черкаській області таку програму досі не затверджено облдержадміністрацією.

Не в повному обсязі профінансовані капітальні видатки та видатки на утримання архівних установ.

Майже не комплектувалися документами державні архіви Закарпатської, Івано-Франківської областей.

Не виконали планові завдання з приймання управлінської документації державні архіви Житомирської, Хмельницької областей.

В архівних підрозділах понад установлені строки зберігається 1 млн. 580 тис. справ НАФ, у т. ч. в Харківській області - 270 тис., Київській області - 180 тис., Києві - понад 150 тис. справ.

Державні архіви недостатньо приділяють увагу контролю за станом діловодства в установах, що знаходяться у зонах їх комплектування, не ведуть систематичного визначення й уточнення джерел формування НАФ.

Повільно йде процес створення трудових архівів у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Сумській, Херсонській областях.

Не здійснювали ініціативне інформування про свої документи ЦДІАК, ЦДІАЛ, держархіви Вінницької, Івано-Франківської, Чернівецької областей, м. Севастополя, архівні відділи райдержадміністрацій і міських рад в Закарпатській області.

Не повною мірою реалізовано визначені колегією Держкомархіву заходи щодо поліпшення організації виконання замовлень на генеалогічні дослідження.

Незадовільними темпами реалізується пріоритетна галузева програма "Архівні зібрання України" щодо підготовки путівників та анотованих реєстрів описів. Повільно ведеться ця робота в ЦДАВО, ЦДІАК, держархівах Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Полтавської областей. Ці види робіт не включено до планів роботи держархівів Житомирської та м. Севастополя. У держархівах Київської та Луганської областей завершення роботи відкладено на неприпустимі терміни до 2010 та 2015 рр. Зволікає із завершенням підготовки путівника Державний архів Тернопільської області.

Повільно посувається підготовка другого видання зведеного довідника "Архівні установи України". Не надіслали матеріали до видання ЦДАВО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДАМЛМ, НДБ ЦДА, державні архіви Львівської, Одеської та Харківської областей; галузеві державні архіви (крім ГДА СБУ).

Незадовільно виконуються завдання щодо створення електронної версії Національного фондового каталога у ЦДАГО, держархівах Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької областей. У ЦДАВО, державних архівах Івано-Франківської, Одеської, Тернопільської областей взагалі не розпочато роботу з наповнення бази.

Не виконуються або не в повній мірі виконуються укази Президента України від 31 липня 2000 р. № 928, від 1 серпня 2002 р. № 683; постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3, від 29 серпня 2002 р. № 1302, від 24 лютого 2003 р. № 208, 10 вересня 2003 р. № 1433 щодо розвитку інформаційних технологій.

Більшість регіональних архівних установ не використовують можливості підключення до комунікаційних мереж облдержадміністрацій; окремі сторінки на сайтах облдержадміністрацій (без відповідного наповнення і належного супроводу) мають лише 7 державних архівів.

Неприпустимою є відсутність електронної пошти в ЦДАМЛМ, держархівах Житомирської, Київської, Полтавської областей.

Держархів Хмельницької області ігнорує галузевий проект підготовки міжархівного довідника "Документи з історії і культури євреїв в архівах України".

Залишаються не опрацьованими у науково-методичному відношенні проблеми електронного документообігу та зберігання електронних документів.

Потребує посилення соціальна захищеність архівістів. Низькою залишається середня заробітна плата працівників центральних архівних установ. Не забезпечено коштами введення умов оплати праці працівників бюджетних установ за Єдиною тарифною сіткою.

Затягується підготовка проектів урядових рішень з питань удосконалення умов оплати праці, розширення номенклатури платних послуг державних архівів, грошової оцінки документів НАФ.

Колегія вирішує:

 1. Схвалити План розвитку архівної справи в Україні на 2004 рік, План науково-дослідної та методичної роботи державних архівних установ України на 2004 рік, План науково-видавничої роботи державних архівних установ України на 2004 рік, План роботи з кадрами державних архівних установ України на 2004 рік (додаються).
 2. Керівництву, начальникам відділів Держкомархіву:

  - забезпечити виконання відповідних заходів Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Плану розвитку архівної справи в Україні на 2004 рік;

  - подати Кабінету Міністрів України пропозиції до реалізації програми дій Уряду на 2004 рік, а також фінансового забезпечення найнагальніших потреб державних архівних установ, визначених у дорученнях Президента України від 12 червня 2003 р. № 1-1/707, Прем'єр-міністра України від 17 червня 2003 р. № 35656, Державній програмі розвитку культури на період до 2007 року;

  - забезпечити подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про діловодство" та його якісний супровід під час розгляду;

  - організувати впровадження Основних правил роботи державних архівів України та доопрацювати їх за пропозиціями і зауваженнями;

  - забезпечити узгоджене з польськими колегами виконання заходів, пов'язаних з Роком Польщі в Україні;

  - забезпечити гідне представлення національної архівної служби на XV Міжнародному конгресі архівів.

 3. Керівникам державних архівних установ:

  - забезпечити впровадження Основних правил роботи державних архівів України;

  - вжити заходів до виконання в повному обсязі доручень Президента України від 12 червня 2003 р. № 1-1/707 та Прем'єр-міністра України від 17 червня 2003 р. № 35656;

  - забезпечити своєчасне подання обґрунтованих пропозицій до відповідних бюджетних запитів під час формування Державного бюджету на 2005 рік з урахуванням коштів, необхідних для виконання завдань діючих державних і регіональних програм;

  - вжити заходів до виконання рекомендацій галузевої наради 2003 року з питань посилення пожежної безпеки державних архівних установ та контролю за станом технічних засобів протипожежного захисту;

  - забезпечити повноцінне формування НАФ документами юридичних осіб усіх форм власності і фізичних осіб, планомірне приймання на державне зберігання документів, у першу чергу тих, що зберігаються в джерелах комплектування понад установлені строки, а також документації по виборах Президента України;

  - сприяти створенню та організації діяльності трудових архівів, інших видів архівних установ, у т. ч. недержавних форм власності, для забезпечення збереженості соціально-значущих архівних документів;

  - вжити заходів, спрямованих на поліпшення організації діловодства та посилення контролю за його станом на підприємствах, установах, організаціях, а саме: організувати впровадження державного стандарту ДСТУ 4163 - 2003, курси з підвищення кваліфікації та семінари для працівників діловодних служб, активізувати перевірки стану діловодства, розроблення примірних та типових номенклатур справ;

  - проаналізувати застосування електронних документів на підприємствах, установах, організаціях та надати до 1 липня 2004 р. інформацію Держкомархіву про їх кількість, види, умови зберігання, динаміку зростання документообігу;

  - продовжити оснащення архівних установ комп'ютерною технікою, створення локальних мереж, ширше впроваджувати сучасні засоби телекомунікації;

  - інтенсифікувати створення та розвиток архівних сайтів;

  - взяти під особистий контроль вчасне виконання галузевих програм "Архівні зібрання України" (серія довідкових видань) та "Архівні фонди України" (електронна версія Національного фондового каталога);

  - активізувати підготовку до видання міжархівного довідника "Документи з історії і культури євреїв в архівах України";

  - активізувати роботу з виконання генеалогічних досліджень, розглянути питання про розвиток співпраці з Українським центром генеалогічних досліджень;

  - активніше залучати кошти від надання платних послуг на утримання архівних установ;

  - продовжити роботу щодо збереження і зміцнення кадрового потенціалу архівних установ, якісного формування кадрового резерву.

 4. Керівництву УНДІАСД:

  - розробити проект концепції архівного зберігання електронних документів.

 5. Відзначити високий рівень організаційного забезпечення виїзного засідання колегії, велику підготовчу роботу, проведену у зв'язку з цим Рівненською обласною державною адміністрацією та Державним архівом Рівненської області.

Голова колегії,
Голова Державного комітету
архівів України
Г. В. Боряк

Секретар колегії
В. С. Оснач


На початок
На початок