Державна архівна служба України

НАКАЗ

18.03.2004

м. Київ № 36

З оголошення рішення колегії Держкомархіву України від 16.03.2004 "Про дотримання Держкомархівом України положень Закону України "Про міжнародні договори", Положення про порядок укладання, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру"
   

 1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Держкомархіву України від 16 березня 2004 року "Про дотримання Держкомархівом України положень Закону України "Про міжнародні договори", Положення про порядок укладання, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру" (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ інформації, використання НАФ та міжнародного співробітництва Держкомархіву України (Папакін Г. В.).

В. о. Голови Державного комітету
К. Є. Новохатський


РІШЕННЯ
колегії Державного комітету архівів України

від 16 березня 2004 р.

Про дотримання Держкомархівом України
положень Закону України "Про міжнародні договори",
Положення про порядок укладання,
виконання та денонсації міжнародних договорів
України міжвідомчого характеру

Заслухавши і обговоривши повідомлення в. о. начальника відділу інформації, використання НАФ та міжнародного співробітництва Державного комітету архівів України Ю. А. Прилепішевої про стан виконання та дотримання Державним комітетом архівів України положень законодавства України про міжнародні договори, колегія констатує, що упродовж 2000-2003 років підготовлено та підписано міжнародні договори про співробітництво з державними архівними службами Туреччини, Угорщини, Грузії, Німеччини, американською меморіальною Радою Холокосту і її Музеєм. Загалом, починаючи з дня ухвалення Акта проголошення незалежності України укладено 18 двосторонніх міжвідомчих угод про співробітництво з архівними службами іноземних держав.

У 2004 році планується підписання Угоди про співробітництво між Держкомархівом України та Архівом Сербії і Чорногорії.

З метою активізації виконання зобов'язань за угодами про співробітництво, укладеними з польськими та німецькими колегами, у 2002-2003 роках ініційовано підписання відповідних виконавчих протоколів з Генеральною дирекцією Польських архівів та Федеральним архівом Німеччини. Цими протоколами передбачено проведення робіт із взаємного передавання визнаних переміщеними культурних цінностей, видання спільних довідкових видань, обмін фахівцями тощо.

У ході зустрічі керівників архівних служб та директорів центральних і федеральних державних архівів Росії й України, що відбулася у вересні 2003 року у м. Києві, узгоджено основні положення Протоколу про спільні проекти Держкомархіву України та Федеральної архівної служби Росії на 2003-2005 рр. Підписання Протоколу відбулося у грудні минулого року у Москві під час чергового засідання Підкомісії з питань гуманітарного співробітництва Змішаної українсько-російської комісії із співробітництва. Ним передбачено підготовку спільних документальних публікацій, довідника "Архівна Україніка в Росії", серії спільних документальних видань.

На виконання доручень Кабінету Міністрів України Держкомархів уклав угоди про співпрацю з Компанією Праймері Сорс Майкрофілм (США) та об'єднанням Саксонські меморіали в пам'ять жертвам політичного терору (ФРН). Згадані угоди, за визначенням МЗС України, не мають характеру міжнародних договорів України і не потребують виконання внутрішньодержавних процедур в порядку, передбаченому Законом України "Про міжнародні договори України".

Усі міжвідомчі двосторонні угоди відповідно до вимог Закону України "Про міжнародні договори" від 22.12.1993 р., Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.1994 № 422 р., Указу Президента України "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин" від 18.09.1996 р. № 841/96 укладено за погодженням з МЗС і з дозволу Кабінету Міністрів України. Оригінали текстів міжнародних угод зберігаються в МЗС. Тексти угод передано до Мін'юсту, де їх включено до Єдиного державного реєстру нормативних актів. Контроль автентичності текстів українською та іноземними мовами здійснює МЗС.

Оновлено угоду про співробітництво з Федеративною архівною службою Росії, продовжено терміни дії угод з державними архівними службами Білорусії, Болгарії, Естонії, Казахстану, Латвії, Польщі, Румунії, про що в установленому порядку поінформовано МЗС та Мін'юст.

Останнім часом значно активізувалося виконання зобов'язань за угодами про співпрацю з архівними службами Білорусі, Литви, Німеччини, Польщі та Росії. Разом з тим, через відсутність фінансування, ускладнюється виконання українською стороною та іншими учасниками двосторонніх міжвідомчих угод зобов'язань щодо обміну фахівцями, професійною літературою; не налагоджено стажування українських архівістів за кордоном і зарубіжних архівістів - в Україні.

Не завжди своєчасно оновлюються раніше укладені угоди про співробітництво; не використовуються, в рамках діючих міжвідомчих угод, можливості налагодження співробітництва між центральними державними архівами, Держархівом в Автономній Республіці Крим та обласними державними архівами України, держархівами мм. Києва та Севастополя з архівними установами іноземних держав.

Виходячи із завдань подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва державних архівів України з архівними установами інших держав та на виконання законодавства України про міжнародні договори,

колегія вирішує:

 1. Доручити відділу інформації, використання НАФ та міжнародного співробітництва Держкомархіву (Г. В. Папакін):

  - здійснити до грудня 2004 року аналіз стану виконання та дотримання Держкомархівом зобов'язань за діючими двосторонніми угодами міжвідомчого характеру та вжити необхідних заходів для підвищення ефективності їх виконання;

  - активізувати роботу щодо визначення угод, які втратили чинність, і внести пропозиції про їх переукладення в разі визнання потреби;

  - забезпечити неухильне дотримання циркулярних листів та інших рекомендацій МЗС щодо порядку укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру;

  - в установленому порядку підготувати до підписання Угоду про співробітництво Держкомархіву України з Архівом Сербії і Чорногорії;

  - забезпечити своєчасне подання на офіційний веб-сайт Держкомархіву України інформації про укладені угоди та публікацію їх текстів.

 2. Держкомархіву сприяти налагодженню міжнародного співробітництва в архівній галузі в регіонах, забезпечивши, у рамках діючих угод міжвідомчого характеру, надання допомоги в укладенні договорів про співпрацю державних архівів з архівними установами та іншими організаціями іноземних держав.
 3. Керівникам державних архівів:

  - забезпечити постійне інформування Держкомархіву (форма додається) про укладені договори щодо співпраці з архівними установами та іншими організаціями іноземних держав з обов'язковим додаванням їх копій;

  - забезпечити поточне інформування Держкомархіву про проведені міжнародні зустрічі, переговори, конференції, семінари та інші заходи, що здійснюються в рамках міжнародного співробітництва;

  - провести інвентаризацію існуючих договорів та проаналізувати їх відповідність чинному законодавству;

  - забезпечити звітність про виконання зобов'язань за договорами наприкінці кожного року.


В. о. Голови колегії,
в. о. Голови Державного комітету
архівів України
К. Є. Новохатський

Секретар колегії
В. С. Оснач


На початок
На початок