Державна архівна служба України

НАКАЗ

17.10.2006

м. Київ № 130

Про розподіл функціональних обов'язків у керівництві Держкомархіву
   

Відповідно до Положення про Державний комітет архівів України та структури його центрального апарату з метою координації управлінських рішень і дій, встановлення персональної відповідальності за конкретні питання діяльності Держкомархіву і державних архівних установ та виконання ними їх повноважень

НАКАЗУЮ:
  1. Затвердити погоджений віце-прем'єр-міністром України Д. В. Табачником (№ 29524/75/1-06 від 10.10.2006) розподіл функціональних обов'язків між Головою, першим заступником Голови і заступниками Голови Держкомархіву згідно з додатком 1.

  2. Установити, що у разі відсутності Голови Держкомархіву його обов'язки виконує перший заступник Голови.

    У разі відсутності першого заступника Голови Держкомархіву чи одного із заступників Голови їх обов'язки виконують посадові особи згідно з додатком 2.

  3. Вважати такими, що втратили чинність, накази Держкомархіву від 21.08.2003 № 117, від 26.02.2004 № 28 та від 20.12.2004 № 132.


Голова Державного комітету     О П. Гінзбург


Додаток 1 до наказу
Держкомархіву України
від 17.10.2006 № 130

Розподіл функціональних обов'язків
між Головою, першим заступником Голови
і заступниками Голови Державного комітету архівів України

1. Голова Держкомархіву:

Перший заступник Голови Держкомархіву:

Заступник Голови Держкомархіву:

Заступник Голови Держкомархіву:

2. Голова, перший заступник Голови і заступники Голови Держкомархіву відповідно до розподілу обов'язків:


Додаток 2 до наказу
Держкомархіву України
від 17.10.2006 № 130

Здійснення обов'язків
першого заступника Голови, заступників
Голови Держкомархіву у разі їх відсутності

Перший заступник Голови Держкомархіву - Заступник Голови Держкомархіву
(питання збереження документів НАФ, взаємодії з Верховною Радою України)
Заступник Голови Держкомархіву
(питання збереження документів НАФ, взаємодії з Верховною Радою України)
- Перший заступник Голови Держкомархіву, заступник Голови Держкомархіву
(питання формування НАФ і діловодства)
Заступник Голови Держкомархіву
(питання формування НАФ і діловодства)
- Заступник Голови Держкомархіву
(питання збереження документів НАФ, взаємодії з Верховною Радою України)

На початок
На початок