Польське підпілля 1939-1941 рр. Від Волині до Покуття /
Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках XX століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. - Т.3. Ч. 1. Варшава-Київ, 2004. - 791 с.

ISBN 83-89078-54-6

© Всі права застережені,
© Державний архів Служби безпеки України
© Архів Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща
© Інститут національної пам'яті - Комісія з переслідування злочинів проти польського народу, Варшава 2004

Книга підготовлена до друку співробітниками Інституту національної пам'яті, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща. Публікація містить унікальні документи НКВС, які відображають драматичну долю учасників польського національно-визвольного підпілля у Волинській, Рівненській, Дрогобицькій, Львівській, Тернопільській і Станіславській областях.

На початок
На початок