Зміст

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657-1687) /
Матеріали до українського дипломатарію. Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. Наукове товариство імені Шевченка. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. - Київ-Львів - 2004. - 1088 с.

ISBN 966-02-3091-5

© Іван Бутич, Вячеслав Ринсевич, Ігор Тесленко, 2004
© Наукове товариство ім. Шевченка у Львові 2004

Пропонована увазі читачів збірка включає всі, які вдалося виявити в архівах України, Російської Федерації і Польщі, універсали, накази, угоди українських гетьманів, зокрема: Івана Виговського (1657-1659), Юрія Хмельницького (1660-1662 1677-1681), Якима Сомка (1660-1663), Павла Тетері (1663-1665), Івана Брюховецького (1663-1668), Петра Дорошенка (1665-1676), Дем'яна Многогрішного (1668-1672), Михайла Ханенка (1670-1674), Івана Самойловича (1672-1687) та значну частину універсалів і наказів генеральної військової старшини і полковників (1649-1687), у яких йдеться про соціально-економічний розвиток і політичне становище у 2-й половині XVII ст. Науково-довідковий апарат: список архівних фондів публікацій, список скорочень, список застарілих і маловживаних слів, предметний, іменний і географічний покажчики, список ілюстрацій, перелік документів. Видання розраховане на науковців, викладачів і студентів, на всіх, хто цікавиться історією України.


Надруковано за ухвалою Видавничої ради Наукового товариства ім. Шевченка у Львові

Підготовлено за сприяння Фонду Катедр Українознавства (ФКУ).
Програма українознавчих досліджень, фундатором якої є ФКУ, фінансується
за рахунок благодійних пожертв українських громад США і Канади

Книжку видано завдяки фінансовій підтримці Наукового товариства
ім. Шевченка в Америці з фонду Ю. Кузева


Зміст

Передмова   7

I. І.Виговський   21

II. Ю.Хмельницький   109

III. Яким Сомко   193

IV. Павло Тетеря   215

V. Іван Брюховецький   253

VI. Петро Дорошенко   373

VII. Дем'ян Многогрішний   445

VIII. Михайло Ханенко   573

IX. Іван Самойлович   583

Додатки   837

І. Універсали генеральної військової старшини   839

II. Список місцевостей, в яких перебували гетьмани   959

III. Список архівних фондів та публікацій універсалів від І. Виговського до І. Самойловича (1657-1687)   973

Список скорочень літератури та назв установ   979

Список скорочень   982

Словник застарілих і маловживаних слів   984

Предметний покажчик   990

Іменний покажчик   1011

Географічний покажчик   1033

Перелік документів   1043

Список ілюстрацій (на вклейці)   1085

На початок
На початок