Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Прес-реліз
Державного комітету архівів України

Наукові читання, присвячені 125-літтю
Вадима Модзалевського (1882-1920)

13 вересня 2007 р., о 9.45


Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України проводять 13 вересня 2007 р. у приміщенні Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (вул. Володимирська, 22а) наукові читання, присвячені 125-літтю Вадима Модзалевського (1882-1920) - відомого українського історика, генеалога, одного із фундаторів архівної справи в Україні. Три роки діяльності В. Модзалевського на чолі української архівістики - це праця в екстремальних умовах для розвитку архівної справи (1918-1920), продукування найсміливіших ідей щодо цивілізованого підходу до архівного будівництва і збереження документальної спадщини, що досі не втратили актуальності. Він проголошував і невтомною працею втілював у життя ідею аполітичності архівів, створення Національного архіву, рятування архівної спадщини, запровадження професійної підготовки архівістів.

Учасникам Наукових читань буде запропоновано ознайомлення з двома унікальними тематичними документальними виставками, підготовленими колективом Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України: "Будинок "бурси" в контексті історії українських архівів" та ювілейною експозицією, присвяченою 125-літтю Вадима Модзалевського з фондів ЦДАМЛМ, Центрального державного історичного архіву України, м. Київ, Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України.

Планується участь Голови Державного комітету архівів України Ольги Гінзбург, директора Інституту історії України НАН України - академіка Валерія Смолія, директора Інституту української археографії та джерелознавства НАН України члена-кореспондента НАН України Павла Соханя, проректора Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого Людмили Приходько, декана історичного факультету Чернігівського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка Олександра Коваленка та інших відомих науковців.

Наукові читання відбуватимуться в пленарному режимі. Під час трьох сесій розглядатимуться такі проблеми: "Вадим Модзалевський у колі перших керівників архівної служби України"; "Наукові студії Вадима Модзалевського і сучасна історична наука України"; "Ідеї Вадима Модзалевського і розвиток архівної справи України".

Відкриття Наукових читань о 9.45.

На початок
На початок