Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

ПРЕС-РЕЛІЗ
Державного комітету архівів України

Наукові читання, присвячені 75-річчю
від дня народження Бориса Васильовича Іваненка

20 жовтня 2008 р.

Шановні колеги!

Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Центральний державний архів громадських об'єднань України, Товариство "Чернігівське земляцтво в Києві" проводять 20 жовтня 2008 р. у приміщенні Державного комітету архівів України, м. Київ (вул. Солом'янська, 24) Наукові читання, присвячені 75-річчю від дня народження Бориса Васильовича Іваненка (1933–2008) - знаного архівіста, історика, журналіста.

Борис Васильович Іваненко присвятив архівній справі майже півтора десятиліття, які співпали з кардинальними змінами в суспільно-політичному житті нашої країни. Буремні роки перебудови, доба відновлення та становлення української державності вплинули на динамічний розвиток архівної справи та архівознавчої думки. Свідченням вагомого внеску Б. В. Іваненка у розвиток національної архівістики є: забезпечення стабільного існування, а згодом інтенсивного поступу архівної галузі на шляху її демократизації та деполітизації; збереження державної централізованої системи архівних установ України та її розширення; участь у розробці сучасної нормативно-правової бази та організації створення фахової наукової інституції; сприяння розширенню географії та форм міжнародної діяльності українських архівістів тощо. Окрім керування архівною галуззю Б. В. Іваненко брав активну участь у громадському житті держави, тривалий час працював в журналістиці. До останніх днів життя Борис Васильович Іваненко реалізував свій творчий потенціал та організаторські здібності, працюючи виконавчим директором Товариства "Чернігівське земляцтво в Києві".

Учасникам Наукових читань буде запропоновано ювілейно-тематичну виставку документів, підготовлену колективами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного та ЦДАВО України з нагоди 75-річчя від дня народження Б. В. Іваненка.

У роботі наукових читань планують взяти участь Голова Держкомархіву України д.і.н, проф. Удод О. А., заст. директора Інституту історії України НАН України, д.і.н., проф. Кульчицький С. В., Голова Товариства "Чернігівське земляцтво в Києві" Ткаченко В. В., директор УНДІАСД, д.і.н, проф. Матяш І. Б., Голова держкомархіву у 1998–2000 рр. д.і.н, проф. Пиріг Р. Я., директор ЦДАГО України, к.і.н., Лозицький В. С., директор ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Топішко  Н. О. , Начальник управління інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву України, к.і.н. Прилепішева Ю. А. та інші відомі архівісти, науковці, журналісти, поети, письменники, громадські діячі.

Наукові читання відбуватимуться в пленарному режимі. Під час трьох пленарних сесій розглядатимуться такі проблеми: "Внесок Б. В. Іваненка у розвиток національної архівістики", "Б. В. Іваненко – очільник архівної галузі в Україні", "Журналістика та громадська діяльність в житті Б. В. Іваненка".

Відкриття Наукових читань о 11-00.


На початок
На початок