Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


Травень 2011 р.

За участі Державного архіву Дніпропетровської області кандидатом історичних наук, доцентом кафедри філософії, соціології та історії Дніпропетровського державного аграрного університету А. Ю. Шевченко підготовлено та видано першу книгу збірника документів "Державно-церковні відносини та становище Дніпропетровської єпархії Руської Православної Церкви (1945–1953 рр.)" (Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2011).

Готується друга книга збірника.

Вийшла друком "Метрична книга двох приходів: слобод Буянської і Попельнастої 1770–1782 років" (К.: Академперіодика, 2011), що знаходиться на зберіганні в держархіві області. Триває робота з описування видання "Екатеринославские епархиальные ведомости (1872–1917)".

На початок
На початок