Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


1 вересня 2011 р.

Центральним державним архівом громадських об'єднань (ЦДАГО) України постійно здійснюються заходи щодо поповнення Національного архівного фонду документами політичних партій та громадських організацій України.

Нещодавно було урочисто відзначено 20-ту річницю проголошення незалежності України. Від 1991 р. у суспільстві та політиці відбулися колосальні зміни та перевтілення. Звісно, історію нашого часу не можливо буде відтворити достатньо повно та об’єктивно, якщо сьогодні не докласти максимум зусиль для збереження у державних архівах України комплексів документів, які репрезентують усі сфери життєдіяльності держави та суспільства в цілому. Тому проблема комплектування архівів документами Національного архівного фонду є надзвичайно актуальною, адже від його якості залежить і ефективність його використання.

Зокрема, особливу увагу приділено питанню збереження документів сучасних політичних партій та громадських організацій, які є основними чинниками розвитку держави і відіграють значну роль у формуванні національної свідомості суспільства. Державну політику у цій сфері реалізовує Центральний державний архів громадських об’єднань України. ЦДАГО України – єдина державна архівна установа, де зберігаються документи з суспільно-політичної історії України. Сьогодні у фондах ЦДАГО України, окрім документів ЦК Компартії України за 1918–1991 рр., концентруються документи сучасних провідних політичних партій та громадських організацій, які містять інформацію про державотворчі та демократичні процеси в нашій державі на зламі ХХ-ХХІ ст.

Важливою передумовою формування НАФ є організаційна та методична робота з джерелами комплектування. З метою якісного поповнення фондів профільними документами ЦДАГО України постійно співпрацює з політичними партіями України, надає науково-методичну допомогу з організації ведення діловодства і формування поточних архівів, проводить семінари та круглі столи з питань, які виникають у ході практичної архівної роботи. За результатами такої співпраці в ЦДАГО України уже існують фонди Української республіканської партії, Демократичної партії України, Соціалістичної партії України, Ліберальної партії України, Української народної партії "Собор", Української республіканської партії "Собор", Республіканської Християнської партії, партії "Справедливість", Національної ради жінок України, громадського об’єднання "Народний Рух України", а також нещодавно прийнято на державне зберігання документи партії "Реформи і порядок", демократичного об’єднання "Нова Україна" та Української Гельсінської Спілки. Сьогодні науковці та усі бажаючі мають змогу працювати із згаданими фондами у читальному залі ЦДАГО України.

Державою також здійснюються заходи щодо запобігання вивезенню за кордон документів НАФ та повернення в Україну документальних колекцій, які з тих чи інших причин опинилися або були утворені українцями за кордоном. Так, наприклад, із Швейцарії до ЦДАГО України на постійне зберігання було передано документи відомого науковця та громадського діяча Б. Гаврилишина, а у 2011 р. з Німеччини до архіву надійшли документи Комісії допомоги українському студентству у діаспорі, яка діяла у Західній Європі після закінчення Другої світової війни.

Політичні партії та організації, що співпрацюють з ЦДАГО України, на власному досвіді переконалися у перевагах зберігання документів у державному архіві, адже тут документи зберігаються у спеціалізованих сховищах з відповідним технологічним обладнанням, системами пожежогасіння і охоронної сигналізації, для їх оперативного пошуку створюється науково-довідковий апарат, вчасно проводиться їх ремонт та реставрація. З метою всебічного використання і популяризації ретроспективної інформації документів політичних партій архів готує виставки, проводить екскурсії та лекції для студентства, бере участь у підготовці документальних фільмів та телепередач, веде активну видавничу діяльність.

Центральний державний архів громадських об’єднань України гарантує збереження свідчень з історії сучасного партійного будівництва та політичного розвитку держави для прийдешніх поколінь. Архів запрошує політичні партії, громадські об’єднання, організації та інші зацікавлені сторони до співпраці.

На початок
На початок