Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


24 листопада 2011 р.

Відбулося засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву на якому розглянуто та схвалено із зауваженнями наступні проекти:

  1. перелік форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання;
  2. методичні рекомендації "Ведення облікової документації з організації контролю за станом архівної справи та діловодства на підприємствах, в установах та організаціях";
  3. перелік документів класу 02 "Організаційно-розпорядча документація" Державного класифікатора управлінської документації (нова редакція);
  4. методичні рекомендації зі страхування документів НАФ їх власниками або уповноваженими ними юридичними чи фізичними особами;
  5. карта-замовлення УНДІАСД на розроблення наукових тем на 2012 р.;
  6. Положення про премію імені Василя Веретеннікова.

Зміну назви науково-дослідної теми "Перелік соціально-значущих документів, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємства, установи, організації" на "Перелік соціально-значущих документів, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду" - схвалено.

На початок
На початок