Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


27 грудня 2011 р.

Відбулося засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву на якому було розглянуто і схвалено наступні проекти:

 1. порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади;
 2. методичні рекомендації "Порядок приймання-передавання електронних документів до Держархівів та ЦДЕА на постійне зберігання";
 3. порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання;
 4. порядок приймання-передавання ЕД до державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя від архівних відділів районних державних адміністрацій.

Розглянуто та схвалено із врахуванням висловлених зауважень і пропозицій проекти:

 1. концепція планування життєвого циклу електронних документів;
 2. методичні рекомендації "Технічні вимоги до автоматизованого робочого місця архівіста для здійснення приймання-передавання
 3. електронних документів на державне зберігання";
 4. методичні рекомендації "XML-схема метаданих архівного електронного документа".

Комісією розглянуто та повернуто на доопрацювання наступні проекти:

 1. методичні рекомендації "Служби науково-технічної інформації Державних архівних установ України: інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність";
 2. правила роботи з науково-технічною документацією в державних архівах України;
 3. методичні рекомендації "Вплив копіювально-розмножувальної техніки на збереженість архівних документів";
 4. методичні рекомендації "Реставрація, ремонт, брошурування та оправлення документів з паперовими носіями".
На початок
На початок