Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


15-17 травня 2012 р.

У рамках конференції відбулось підписання угоди про взаємодію між НДІ мікрографії (Україна) та НДІ репрографії (Російська Федерація). На конференцію подано 27 тез доповідей, які представляли Федеральне державне унітарне підприємство "Науково-дослідний інститут репрографії" (м. Тула, Росія); Московський державний університет (м. Москва, Росія); Державний департамент страхового фонду документації; УНДІ екологічних проблем; Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії; Харківський національний університет ім. В. В. Докучаєва; Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України.

Підписання угоди про взаємодію між НДІ мікрографії (Україна) та НДІ репрографії (Російська Федерація)

На початок
На початок