Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


16-17 травня 2012 р.

На конференцію подано 37 тез доповідей, які представляли Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії, Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України, Національний університет цивільного захисту України. За результатами обговорення доповідей учасників конференцій було дано оцінку сучасного стану страхового фонду документації, визначені напрями його подальшого розвитку, взаємодії та можливості використання розроблених технологій та інформаційної бази.

На початок
На початок