Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


Фоторепортаж


11-12 жовтня 2012 р.

У президії (зліва направо): керівник управління роботи з документами Головного управління документаційного забезпечення Адміністрації Президента України М. Ю. Фролова, директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства О. Я. Гаранін, заступник Голови Державної архівної служби України О. В. Музичук, перший віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України К. О. Ващенко, директор Центрального державного електронного архіву України О. М. Ус.

Пленарне засідання конференції в Національній академії державного управління при Президентові України, м. Київ, 11 жовтня 2012 р.

У президії - директор Департаменту забезпечення документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян Секретаріату Кабінету Міністрів України О. А. Коваль та завідувач відділу документознавства Всеросійського науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи В. С. Ірітікова.

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції "Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження (життєвий цикл електронного документа)", 12 жовтня 2012, комплекс споруд центральних державних архівних установ України.

На початок
На початок