Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


29 листопада 2012 р.

Відбулося засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву, на якому було розглянуто і схвалено із врахуванням висловлених зауважень і пропозицій проекти:

  1. Положення про Галузевий державний архів Державної прикордонної служби України;
  2. Положення про Галузевий державний архів Міністерства внутрішніх справ України;
  3. Порядку доступу державних архівів до електронних документів, що знаходяться на зберіганні у Центральному державному електронному архіві України;
  4. Методичних рекомендацій "Типове технічне завдання на створення автоматизованого робочого місця архівіста для здійснення приймання-передавання електронних документів на державне зберігання";
  5. Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типової інструкції з діловодства за запитами на публічну інформацію".
На початок
На початок