Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


27-28 грудня 2012 р.

У засобах масової інформації з’явилися повідомлення щодо загрозливої ситуації, яка склалася зі станом збереження «унікальних рукописів творів видатних національних письменників» у Центральному державному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГО).

Проте, фактично йдеться про фонди Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Інститут літератури), якому відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 1993 року № 519-р було надано службові приміщення в адміністративному будинку по вул. Кутузова, 8, у м. Києві, площею 146,3 кв. метра та архівосховище площею 360 кв. метрів.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів ЦДАГО укладено з Інститутом літератури відповідний договір на предмет оренди приміщень.

У зазначених приміщеннях зберігаються рукописи-оригінали, про які йдеться в повідомленнях ЗМІ. Інститут літератури, як орендар і власник документів, несе відповідальність за забезпечення належних умов зберігання документів, що знаходяться в цих приміщеннях.

ЦДАГО зберігає документи політичних партій, рухів та об’єднань громадян загальнодержавного рівня, які діяли в Україні з початку ХХ століття та діють сьогодні.

Незважаючи на недостатнє фінансування витрат на покриття комунальних послуг Укрдержархівом та керівництвом ЦДАГО забезпечуються належні умови зберігання документів у сховищах архіву.

На початок
На початок