Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


17 липня 2012 р.

Відбулося засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву, на якому було розглянуто та схвалено із врахуванням висловлених зауважень і пропозицій проекти:

Положення про Галузевий державний архів Міністерства оборони України;

методичних рекомендацій "Вплив копіювально-розмножувальної техніки на збереженість архівних документів";

карта-замовлення УНДІАСД на розроблення наукових тем на 2013 р.

Комісією розглянуто та повернуто на доопрацювання наступні проекти:

Положення про Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України;

правила роботи з науково-технічною документацією в архівних установах України.

Також розглянуто роботи, що надійшли на конкурс науково-методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства.

Перше місце присуджено методичним рекомендаціям "Фондування документів НАФ", що підготовлені завідувачем відділу архівознавства УНДІАСД Л. Ф. Приходько.

Друге місце – концепції планування життєвого циклу електронних документів, підготовленій заступником директора ЦДЕА Ю. С. Ковтанюком та начальником відділу інформаційних технологій Ю. І. Забенько.

Третє місце – методичним рекомендаціям "Наукове описування фондів особового походження діячів музичного мистецтва (композиторів, артистів-виконавців, музикознавців, педагогів)", що підготовлені провідним спеціалістом відділу довідкового апарату та обліку документів ЦДАМЛМ Ю. В. Бентею.

На початок
На початок