Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


17 грудня 2013 р.

Відбулося засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву, на якому було розглянуто та схвалено із врахуванням зауважень та пропозицій проекти:

Проект методичних рекомендацій "Дослідження підходів щодо визначення категорійності архівних фондів" взято до відома та вирішено закрити тему, запропоновано підготувати УНДІАСД методичний посібник з організації Національного архівного фонду та включити до нього текст методичних рекомендацій "Дослідження підходів щодо визначення категорійності архівних фондів".

Взято до відома інформацію про стан виконання методичних рекомендацій "Визначення складу обліково-довідкових даних для забезпечення автоматизації створення облікового та довідкового апарату державних архівів до електронних документів, що знаходяться на зберіганні у Центральному державному електронному архіві України".

На початок
На початок