Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


17 жовтня 2014 р.

Програма заходу включала три блоки: історичний, презентаційний та майстер-клас.

У ході роботи учасники заходу ознайомилися з історією, діяльністю, складом і змістом фондів держархіву області, організацією зберігання документів в архіві та роботою науково-довідкової бібліотеки держархіву; переглянули презентації "Про проекти архівів, бібліотек і музеїв Європи із удоступнення документів періоду Першої світової війни (1914-1918)", "Перша світова війна в документах держархіву Миколаївської області" та "Українське відродження та державотворення в документах Державного архіву Миколаївської області у ХХ – на початку ХХІ ст."; взяли майстер-клас із методики використання архівних документів під час викладання історичних дисциплін для студентів професійно-технічних училищ. Держархів передав викладачам історії презентаційні матеріали в електронному вигляді для подальшого впровадження в роботу з метою збагачення навчальних курсів історичних дисциплін за рахунок архівних джерел.

Проведений День відкритих дверей є другим етапом у циклі заходів, започаткованих держархівом Миколаївської області спільно з Департаментом освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації для всіх рівнів учбових закладів (шкіл, професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів) із використання архівних документів під час викладання історичних дисциплін та організації історико-краєзнавчих досліджень викладачів, студентів і учнів на базі держархіву області.

На початок
На початок