Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


12 грудня 2014 р.

Відбулося засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву, на якому розглянуто питання:

  1. Про розгляд проекту Правил організації діловодства та архівного зберігання документів в державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях
  2. Про розгляд проекту методичних рекомендацій "Типове рішення щодо автоматизованого робочого місця архівіста на базі вільного програмного забезпечення"
  3. Про розгляд проекту методичних рекомендацій "Cтворення та ведення каталогів у державних архівах України"
  4. Про розгляд проекту наказу Міністерства юстиції "Про внесення змін до Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації"
  5. Про розгляд проекту наказу Міністерства юстиції "Про внесення змін до Правил роботи архівних установ України"
  6. Про розгляд проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в цих документах"
  7. Про розгляд проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Методики віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних
На початок
На початок