Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


24 лютого 2017 р.

Голова Державної архівної служби у своєму виступі зробила акцент на напрямках діяльності, що мають пряме відношення до задоволення потреб громадськості на доступ до інформації документів НАФ. Було звернуто увагу представників громадськості на діяльність Укрдержархіву спрямовану на забезпечення головної функції державних архівних установ - забезпечення збереження документів НАФ. Окремо Голова Державної архівної служби зупинилася на оцифруванні документів НАФ та науково-довідкового апарату до них та створенні архівами фонду користування на електронних носіях. У виступі увагу було приділено також міжнародній діяльності, кадровому забезпеченню державних архівних установ та необхідності проведення реформування архівної галузі.

Представники громадськості задавали питання щодо кількості оцифрованих описів, їх доступності в мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах державних архівних установ, інші питання, пов'язані з організацією доступу до документів НАФ в читальних залах архівів.

На початок
На початок