Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


У Центральному науково-технічному архіві України проведено екскурсію для студентів Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та Харківської державної академії культури, які проходять архівну практику.
Працівники ЦДНТА України ознайомили екскурсантів з діяльністю основних структурних підрозділів архіву, роботою мікрофільмуючого обладнання для створення страхового фонду документації.

На початок
На початок