Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


12-13 жовтня 2017 року Державний архів Одеської області, за підтримки Одеської облдержадміністрації, Одеської обласної ради та Управління культури, національностей, релігій та охорони культурної спадщини, проводить Третю Міжнародну науково-практичну конференцію «Архів. Історія. Сучасність», присвячену визначним ювілейним датам - 100-річчю Української Народної Революції 1917-1921 років і 100-річчю державної архівної служби України. Співорганізаторами конференції є Громадська рада при Держархіві, Грецький Фонд Культури (Одеська філія), Овідіопольська райдержадміністрація, громадські організації «Берег Овідія» і «Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин». Інформаційну підтримку забезпечують ТРК «Град» та інші засоби масової інформації.
Метою конференції є донесення до суспільства тез, що сучасна українська державність є продовженням традиції Української революції, а боротьба за незалежність України триває і у наші дні. Одним з актуальних аспектів відродження історичних традицій є глибоке, всебічне і об'єктивне дослідження історичних джерел, що зберігаються в архівах України. Конференція акцентує увагу суспільства, органів влади і самоврядування на важливості забезпечення збереженості історично-культурного надбання нашої держави - Національного архівного фонду України, та активного використання ретроспективної інформації в інтересах держави і суспільства. Учасники конференції – 65 архівістів і науковців України, Греції, Польщі, Молдови, Бразилії, Росії - презентують свої дослідження у галузі архівознавства, історії, літератури, мистецтва, військової справи, дипломатії, краєзнавства, генеалогії (58 доповідей). Держархів представив дві виставки - унікальних документів з історії УНР та видань архіву за 1961-2017 рр.
Архівісти з державних архівів Одеської, Хмельницької, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Черкаської областей і м. Києва та представники вищих навчальних закладів, музеїв, бібліотек, національних товариств широко представляють маловідомі документи і матеріали з історії національно-визвольних змагань 1917-1921 років на теренах України (секція «Українська революція в документах архівів України і зарубіжжя»).
Важливим комплексом питань на конференції є проблеми і перспективи розвитку архівної галузі в Україні (секція «Архівні фонди і колекції: актуальні питання формування, зберігання, використання, дигіталізації»): забезпечення архівів професійними кадрами та сучасною матеріально-технічною базою, оцифрування архівних документів, розширення спектру послуг населенню, зокрема, електронних; впровадження міжнародних стандартів; відкритість архівів і створення комфортних умов для дослідників; використання архівних документів у зміцненні міжнародних відносин тощо. Особливо актуальним питанням сьогодення є забезпечення збереженості документів та захист інформаційних ресурсів країни в умовах воєнних дій на сході України.
Окремий дискусійний блок присвячений архівам майбутнього. У секції «Архів XXI століття: модернізація і демократизація» представлені погляди та ідеї архітекторів, культурологів, істориків, викладачів і широкої громадськості щодо соціальної ролі архівних установ як для державних органів, так і для пересічних громадян; важливості зміни сприйняття архівів у суспільстві та підвищення їх суспільного статусу до європейського рівня. Надзвичайно актуальними є запровадження в Україні світового досвіду проектування архівів і бібліотек, створення інфраструктури архівних установ, можливість поєднання архівів з іншими спорідненими установами - музеями, освітніми центрами, науковими організаціями тощо. У центрі уваги учасників конференції було також питання забезпечення Державного архіву Одеської області новою сучасною будівлею.
На початок
На початок