Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


Лариса Левченко виступила з доповіддю «Розвиток нормативно-методичного забезпечення в сфері експертизи цінності та науково-технічного опрацювання документів (від періоду до 1917 р. до сьогодення)».
Конференція організована факультетом архівістики Інституту історії Університету імені Адама Міцкевича, Державним архівом у Познані, Асоціацією архівістів Польщі та секцією архівної освіти Асоціації архівістів Польщі.
Особливу зацікавленість викликали доповіді польських архівістів Е. Перлаковської (з нормативно-методичного забезпечення впорядкування архівних документів органів місцевого самоврядування (ґмін) після 1989 р.), В. Квятковської (з проблем описування архівних документів у Польщі в добу стандартизації архівного опису), А. Лащук і С. Філіповича (про діяльність Центральної методичної комісії Генеральної дирекції державних архівів Польщі), К. К. Богужа та К. Ковальської (впорядкування документів закладів культури на прикладі театру «łaźnia Nowa» в Кракові), М. Сак (про методику опрацювання документів в архіві Університету імені Адама Міцкевича) та аналогічна доповідь Б. Кожел-Плескачук (про опрацювання документів у архіві Білостокської політехніки), К. Сити (про стан опрацювання родинно-маєткових архівів), С. Яшковської-Йозефяк (з досвіду вивчення описування фондів у архівах Іспанії), Т. Матушака (з проблем дотримання архівних принципів під час формування архівних фондів), Р. Речека (про методи опрацювання документів у Інституті національної пам’яті Республіки Польща), В. Хоронжичевського і М. Глебьонек (про підготовку підручника з методики опрацювання старопольських фондів), В. Роман (з опрацювання архівів еміграції в Торуні).
Важливо зазначити, що польські архівісти впроваджують в роботу архівів стандарти Міжнародної ради архівів, насамперед ISAAR (International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families) та ISAD (International Standard Archival Description), що дозволяє їм змістовно інтегрувати національні архівні ресурси до світового інформаційного простору. В кулуарах конференції обговорювалися питання підготовки нового словника архівної термінології, проблеми архівної освіти, перспективи опрацювання електронних документів тощо.

На початок
На початок