Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


У нараді взяли участь: керівництво Державної архівної служби України, керівники та заступники керівників структурних підрозділів апарату Укрдержархіву, співробітники Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.
Під час наради обговорено проблемні питання розвитку УНДІАСД, рівень наукових досліджень та стан їх впровадження в архівній сфері, зміцнення кадрового потенціалу та матеріально-технічне забезпечення інституту.
У своєму виступі Голова Укрдержархіву Тетяна Баранова поставила перед УНДІАСД невідкладні завдання щодо необхідності концентрації наукових досліджень інституту, вирішення нагальних проблем у сфері архівної справи та діловодства, зокрема з питань удосконалення науково-організаційної роботи інституту, процесів доступу користувачів, громадськості до інформації, що міститься у документах Національного архівного фонду, впровадження наукових розробок у практику роботи архівних установ України тощо.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін у своєму виступі зупинився на питаннях розвитку інституту, доповів про досягнення УНДІАСД, у тому числі у міжнародній діяльності, наголосив на кадровому складі інституту та проблемах, пов'язаних із поновленням діяльності спеціалізованої вченої ради, та поточній організації наукової роботи.
Заступник директора УНДІАСД Н. М. Христова під час доповіді ознайомила присутніх із нормативно-правовою базою наукової діяльності, механізмами взаємодії УНДІАСД з архівними установами при плануванні та виконанні інститутом наукових розробок, і зробила акцент на необхідності жорсткого дотримання процедур планування, формування, замовлення, виконання, приймання та впровадження науково-дослідних розробок УНДІАСД.
В обговоренні питань діяльності УНДІАСД взяли участь: директор департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення С. В. Сельченкова, начальник відділу науково-методичного забезпечення та контролю за дотриманням законодавства НАФ В. В. Гриневич, заступник начальника відділу взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення О. В. Денисенко, заступник начальника відділу організаційного забезпечення та контролю за виконанням Г. В. Прокоф'єв, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності факультету інформаційних систем та комунікацій Європейського університету, стажер відділу документознавства УНДІАСД Н. П. Московченко.

На початок
На початок