Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


За результатами обговорення Експертна комісія прийняла рішення рекомендувати Науково-видавничій раді Укрдержархіву присудити премію імені Василя Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і документознавства у номінації археографія, архівна евристика виданню Українська революція 1917-1921 pp. на Придніпров’ї: збірник документів і матеріалів / Уклад.: Ю. Г. Пахоменков, H. Л. Юзбашева. Державний архів Дніпропетровської області. – Дніпро: ЛІРА, 2016. – 370 с.

На початок
На початок