Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

На засіданні підбито підсумки роботи архівних установ області за 2017 рік та визначено пріориттетні на 2018 рік.
У роботі колегії взяли участь заступник голови облдержадміністрації Вадим Данієлян, завідувач сектору інформаційно-аналітичної роботи організаційного відділу апарату облдержадміністрації Світлана Сучкова, заступники голів та керівники апаратів райдержадміністрацій, заступники голів та керуючі справами виконкомів районних, міських і селищних рад; керівники архівних установ райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів області; співробітники Державного архіву Луганської області. Вадим Романович зазначив, що архівна галузь є важливою та пріоритетною складовою інформаційної та культурної сфер життєдіяльності суспільства, вона охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання діяльності юридичних і фізичних осіб, які пов’язані з обліком, зберіганням архівних документів Національного архівного фонду та використанням відомостей, що в них містяться.
Директор Державного архіву Катерина Безгинська підсумувала результати діяльності архівних установ у 2017 році та відмітила, що головним пріоритетом у роботі архівних установ є і залишається забезпечення гарантованого збереження документів Національного архівного фонду України та з особового складу ліквідованих підприємств, установ і організацій. З метою приведення діяльності архівних установ області у відповідність до чинного законодавства у 2017 році архівному відділу Рубіжанської міської ради надано статус юридичної особи публічного права.
За звітний період архівним установам вдалося вирішити низку питань матеріально-технічного забезпечення: проведення ремонтних робіт; встановлення охоронно-пожежної сигналізацій; надання додаткових приміщень під архівосховища, забезпечення комп’ютерною та оргтехнікою. Протягом року оцифровано 1357 од. зб., виготовлено 124247 цифрових копій; прийнято на державне зберігання 15 тис документів Національного архівного фонду, 3285 документів з особового складу ліквідованих підприємств області; перевірено 17 тис документів; до списку юридичних осіб – джерел формування НАФ включено 735 підприємств, установ та організацій; здійснено 111 перевірок роботи служб діловодства та архівних підрозділів, проведено 35 семінарів, в яких прийняли участь 547 осіб; відреставровано та відремонтовано понад 6,5 тис. аркушів; закартановано понад 20 тис од. зб., описано 63,2 % документів постійного зберігання та 77,8 % – з особового складу.
Експертно-перевірною комісією Державного архіву схвалено та погоджено описів справ на 31 тис. одиниць зберігання, 114 зведених номенклатур, 25 інструкцій з діловодства, 23 положення про експертні комісії. Держархівом проведено обласний огляд стану роботи архівних підрозділів і служб діловодства юридичних осіб – джерел формування НАФ серед 33 установ, які здійснюють діяльність у сфері державної служби, правових відносин, громадських організацій, праці та соціального захисту населення, визначено 5 переможців, які були нагороджені дипломами облдержадміністрації. Проведено 4 засідання колегії - розглянуто 16 питань, 8 засідань Науково-методичної ради - розглянуто 22 питання, на апаратній нараді голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації 21 листопада розглянуто питання «Про стан забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду, з особового складу в Державному архіві та архівних установах області» та керівникам територій були надані відповідні протокольні доручення. Архівними установами проведено 90 виставок документів; підготовлено 2 радіопередачі, 1 відео-презентацію, 29 публікації у пресі; виконано понад 13,9 тис. запитів; надано майже 12 тис. консультацій (500 в електронному вигляді), 14 запитів на публічну інформацію.
Також Катерина Миколаївна визначила пріоритетні напрямки роботи архівних установ області у 2018 році це: забезпечення гарантованої збереженості документів НАФ шляхом створення оптимальних умов для їх зберігання, приймання документів до Державного архіву з районів лінії зіткнення Новоайдарського, Станично-Луганського, Попаснянського та документів періоду Другої світової війни; посилення контролю за проведенням в установах експертизи цінності, якісного описування документів, надання методичної і практичної допомоги органам виконавчої влади, місцевого самоврядування та об’єднаним територіальним громадам з питань архівної справи; впровадження електронного документообігу в Держархіві, залучення міжнародної технічної допомоги для забезпечення архівних установ сучасною комп’ютерною, копіювальною технікою, книжковими сканерами, поступового приймання документів на зберігання в електронному вигляді; забезпечення доступу до архівних установ громадян, в т. ч. в електронному вигляді, запровадження сучасних інформаційних технологій для створення електронної пошукової бази даних про склад і зміст архівних фондів; оцифровки архівних документів; сприяння активізації досліджень історії регіону.
Діяльність архівних установ постійно спрямовується на практичну реалізацію завдань, визначених чинним законодавством у сфері державної кадрової політики та здійснення контролю за його виконанням, а також дотриманням вимог антикорупційного законодавства.
В обговорюванні доповіді взяли участь  Руслан Володимирович Сукач, начальник архівного відділу Міловської райдержадміністрації;  Олена Миколаївна Гнатенко, начальник архівного відділу Білокуракинської райдержадміністрації;Піддубна Олена Миколаївна Піддубна, начальник архівного відділу Новоайдарської райдержадміністрації;  Елла Олександрівна Полякова, начальник архівного відділу Сєвєродонецької міської ради;  Інна Володимирівна Олексієнко, директор комунальної установи Попаснянської міської ради «Трудовий архів територіальних громад району».
На початок
На початок