Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


Метою роботи секції № 22 було визначення та обговорення проблем архівної справи та страхового фонду документації, перспектив розвитку та взаємодії у використанні сучасних інформаційних технологій, подальшого розвитку і використання інформаційної бази та розробок державної системи страхового фонду документації.
На засідання секції було надано тези 13 доповідей. У роботі секції взяли участь 27 учасників, які представляли: Центральний державний науково-технічний архів України, Центральний державний електронний архів України, Національний університет цивільного захисту України, спеціальні установи страхового фонду документації України, НДІ мікрографії та інші організації. У розгляді питань взяли участь 4 доктори наук та 8 кандидатів наук.
За результатами обговорення доповідей надано оцінку сучасного стану наукової діяльності у сфері страхового фонду документації України, визначені напрями подальшого розвитку та можливості використання розроблених технологій та інформаційної бази СФД. Учасники конференції акцентували увагу на необхідності вдосконалення взаємодії та співробітництва між науковими та виробничими підрозділами державної системи страхового фонду документації України, установами Державної архівної служби України, науковими і навчальними установами та використанні взаємного потенціалу, обміну досвідом.
Одночасно 17 – 18 травня 2018 р. в НДІ мікрографії (м. Харків) відбулась XI Науково-технічна конференція «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії».
На конференцію подано тези 29 доповідей. У роботі конференції взяли участь 54 учасники, які представляли: Центральний державний науково-технічний архів України, Департамент страхового фонду документації Державної архівної служби України, НДІ мікрографії, Національний університет цивільного захисту України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальні установи страхового фонду документації України та інші організації. У розгляді питань взяли участь 4 доктори наук та 10 кандидатів наук.
Робота конференції проводилась у 4 секціях за такими напрямами:
1. Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії. Керівник секції: Кривулькін І. М., к.ф.-м.н., директор НДІ мікрографії.
2. Використання сучасних інформаційних технологій для обробки інформації. Керівник секції: Ільїн С. В., завідувач відділу 32 НДІ мікрографії.
3. Науково-методичні основи управління техногенною безпекою. Керівник секції: Соболь О. М., д.т.н., професор НУЦЗУ.
4. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку архівної справи. Керівник секції: Балишев М. А., к.і.н., в. о. директора ЦДНТА України.
Під час обговорення доповідей учасники конференції наголосили на необхідності подальшої співпраці фахівців НДІ мікрографії та спеціальних установ страхового фонду документації України, вирішенні проблемних питань сьогодення, вдосконалення розвитку традиційних технологій та використання новітніх, перспективних технологій для збереження культурних і наукових цінностей, впровадження спеціального програмного забезпечення з обліку електронних документів архівних установ для їх подальшого експонування в публічних мережах.
За підсумками роботи конференції прийнято рекомендації.


На початок
На початок