Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


У прес-конференції взяли участь заступник Міністра юстиції України Денис Чернишов, Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова, директори центральних державних архівів, держархівів Київської області та м. Києва, представники засобів масової інформації та громадськості.
Заступник Міністра юстиції наголосив на тому, що документи Національного архівного фонду України є культурними цінностями, що належать державі і перебувають під її охороною. За словами Дениса Чернишова, останнім часом проблема забезпечення збереженості документів НАФ постала особливо гостро. Результати виконання державними архівами Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2009-2019 роки свідчать, що кількість справ, стан яких є незадовільним (потребують реставрації, ремонту, оправлення і підшивки, дезінфекції, дезинсекції), з кожним роком збільшується.
«На сьогодні за результатами виконання цієї Програми виявлено близько 2,8 мільйона справ, які перебувають у незадовільному стані і, відповідно, до читального залу не видаються. Водночас у зв’язку із дефіцитом коштів на реставраційні матеріали, скороченням штатної чисельності співробітників архівів обсяги проведення ремонтно-реставраційних робіт значно відстають від потреб», - зазначив Денис Чернишов.
Найбільшою проблемою, на думку заступника Міністра юстиції, самостійного, безконтрольного, без будь-яких обмежень копіювання документів НАФ є те, що незалежно від його способу, прискорюється процес руйнації матеріальної основи документа, тому обов'язок Укрдержархіву - убезпечити ці документи, на що й спрямовані зміни до Порядку користування документами НАФ.
«Запропоновані зміни до Порядку відповідають чинному законодавству і ні в якій мірі не порушують права громадян. Доступ до архівів та до інформації, яка міститься в архівних документах, не обмежується. Більше того, у Порядку чітко закріплено, що самостійне виготовлення користувачем копій документів НАФ є безоплатним», - наголосив Денис Чернишов.
За словами Тетяни Баранової, завдання Державної архівної служби України – зберегти те, що належить державі. Це - державна власність і саме держава визначає, в який спосіб вона має врегульовувати питання доступу до архівних документів.«Жодній фізичній чи юридичній особі не було відмовлено в тому, аби скопіювати будь-який документ. Якщо необхідно отримати копію документа, який підпадає під дію нового Порядку, можна звернутися до працівників архівної установи і вже в той спосіб, який передбачений і унеможливлює порушення цілісності документа, буде зроблено його копію. Йдеться насамперед про обмеження тих документів, які можуть постраждати, тексти яких можуть взагалі зникнути. Тому жодних прав користувачів новим Порядком не було порушено. Все це робиться заради збереження архівних документів», - додала Тетяна Баранова.Вона також зазначила, що внесені зміни ніяким чином не торкаються питання доступу до архівних документів. «Крім, звісно, документів із обмеженим доступом, і тих, що несуть державну таємницю, всі інші документи не обмежені в доступі», - уточнила Голова Укрдержархіву.
Окрім цього, Денис Чернишов наголосив на тому, що низку положень (видавання архівних довідок, виконання запитів юридичних та фізичних осіб, експонування та публікація архівних документів тощо) було виключено з Порядку у зв’язку із їх дублюванням в інших наказах Міністерства юстиції України. Також заступник Міністра юстиції підкреслив, що зміни до Порядку розглядалися на спільному засіданні громадської та науково-експертної рад при Укрдержархіві, а також під час засідання робочої групи, до якої увійшли члени громадської та науково-експертної груп. Додатково проводились електронні консультації з громадськістю шляхом оприлюднення проекту наказу на офіційному веб-порталі Укрдержархіву.
«При розробленні проекту змін до Порядку вивчався міжнародний досвід. Під час вивчення встановлено, що у практиці роботи архівів відсутня процедура самостійного безконтрольного копіювання архівних документів з будь-якою метою і без будь-яких обмежень. Так, наприклад, заборонено використання власних технічних пристроїв для копіювання архівних документів у Федеральному архіві Німеччини. У низці країн таке копіювання є платним. Також є обмеження щодо обладнання, фізичного стану документів, мети копіювання тощо», - додав заступник Міністра юстиції.
Директор Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України Наталія Маковська відзначила, що документи Національного архівного фонду України безцінні, це документи постійного зберігання і мають бути збережені для нащадків. Архівісти докладають великих зусиль для того, щоб максимально задовольнити потреби користувачів в архівній інформації. Саме завдяки копіткій праці архівістів сьогодні, коли в державі відзначається 100-річчя Української революції 1917-1921 років, збережено унікальні документи тогочасного періоду, які є доступними для користувачів.
Після завершення прес-конференції Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова відповіла на запитання представників засобів масової інформації та громадськості.


На початок
На початок