Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


Після обговорення питань порядку денного Центральна експертно-перевірна комісія вирішила схвалити:
– Перелік документів, що створюються під час діяльності органів прокуратури України, із зазначенням строків зберігання документів;
– Список юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до Галузевого державного архіву Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
– Списки юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які передають та не передають документи до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.
На початок
На початок