Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


21-23 травня 2008 р.

Голова Держкомархіву О. А. Удод взяв участь у Міжнародному семінарі на тему: "Відображення національної ідентичності та культурної різноманітності у навчальних програмах, підручниках та посібниках з історії", проведеним Міністерством освіти і науки України спільно з Радою Європи у м. Чернігові.
У роботі семінару взяли участь вітчизняні та зарубіжні вчені, методисти, вчителі.
Голова Держкомархіву, доктор історичних наук, професор О. А. Удод наголосив у своїй доповіді "Національна ідентичність і культурна різноманітність у вивченні історії: виклики та можливі відповіді", що викладання історії не повинно обмежуватися політичними аспектами. Архіви України є найвідкритішими у світі, головну увагу слід приділити здатності діалектичного розуміння історії. Історію України необхідно вписувати у європейський контекст, розглядати як спільне цивілізаційне надбання. Викладання світової історії має бути підпорядковано вивченню історії сучасності, що необхідно для адекватного пізнання минулого Європи. Головним дидактичним принципом має бути принцип пов'язання історії і сучасності. Актуальним питанням є виховання "людини з корінням", що можна досягти шляхом проведення аналізу сучасних проблем на уроках історії старших класів. Державний комітет архівів України тісно співпрацює з Українським інститутом національної пам'яті у роботі, направленій на відродження національної свідомості України.
Під час засідань круглих столів учасники зазначали, що обговорювані проблеми частково знайшли своє відображення у навчальних програмах та підручниках з історії, хоча потребують збалансування матеріалу про національну ідентичність та культурні відмінності шляхом переструктурування матеріалу; виділення окремих питань, як то формування нації, розвиток національної ідеї, повсякденної історії.

На початок
На початок