Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Довідка
про типові звернення громадян України,
іноземних громадян та осіб без громадянства до Держкомархіву
та державних архівних установ України

Соціально-правові запити. Виконання запитів, спрямованих на соціальний захист та забезпечення прав громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства як на території України, так і за її межами, а також задоволення інтересів населення, пов'язаних із доступом до ретроспективної документної інформації, займають провідне місце в роботі державних архівів і, згідно з Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (ст. 35), здійснюється безкоштовно.

Основна тематика запитів соціально-правового характеру: підтвердження трудового стажу та розміру заробітної плати (30 %), виділення земельних ділянок (40 %), отримання нагород (1,5 %), депутатської діяльності (2 %), політичні репресії та розкуркулення (5 %), актів громадянського стану (18,5 %), родинних зв’язків (1 %), участь у партизанському русі (0,5 %), примусове перебування в Німеччині (0,4 %), навчання (1,1 %).

Важливою складовою довідкової роботи державних архівів є надання інформації про проходження військової служби у повоєнний період, участі у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. До виконання цих запитів громадян залучаються галузеві державні архіви (Галузевий державний архів Міністерства оборони України, Галузевий державний архів Служби безпеки України).

До категорії соціально-правових відносяться також запити щодо підтвердження чи встановлення дати народження, одруження чи розлучення, стажу роботи, зарплати, факту проживання та навчання, лікування у медичних закладах. Видані за ними архівні довідки мають суттєве значення для нарахування пенсій, працевлаштування громадян в Україні та поза її межами.

Захист інтересів і прав громадян України здійснюється також шляхом виконання запитів щодо підтвердження національності або віросповідання. Останнім часом у зв'язку з міграційними процесами та зростанням національної самосвідомості населення України кількість таких запитів значно збільшилася.

У минулому році на особистому прийомі подано 275953 звернень (50 % від загальної кількості запитів), що призвело до зменшення кількості письмових звернень, які надходять до держархівів. Така тенденція пояснюється збільшенням кількості консультацій відвідувачів у столах довідок.

У Держкомархіві та держахівах першочергово розглядаються звернення соціально незахищених верств населення, колишніх в’язнів гетто та концтаборів, репресованих, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, жінок, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня". Надання їм архівної інформації здійснюється безоплатно. Керівництво державних архівів забезпечує постійний контроль за своєчасним і якісним виконанням звернень цієї категорії громадян. Питома вага таких звернень становить 5–10 % від загальній кількості.

Окрім того, держархівами першочергово розглядаються звернення, що стосуються нарахування пенсій за втратою годувальника, дітям-сиротам, інвалідам усіх категорій, літнім та важкохворим.

Усі архіви співпрацюють з комісіями по встановленню прав реабілітованих, а також надають допомогу з упорядкування їх документів. У разі звернення до державних архівних установ, родичі репресованих відповідно до вимог законодавства України отримують можливість особисто ознайомитись із документами слідчих справ.

Тематичні запити. Спостерігається подальше зростання кількості тематичних запитів. Основна їх тематика: підтвердження цивільного стану; підтвердження факту виділення земельних ділянок підприємствам та організаціям під будівництво об’єктів, введення їх в експлуатацію і передачу на баланс; надання дозволів на їх перебудову та реконструкцію; виділення житла та продаж домоволодінь; реєстрація, перейменування та реорганізація підприємств, установ та організацій; встановлення ювілейних дат установ та підприємств у регіонах, історія їхньої діяльності; історія населених пунктів.

Практично 50 % від загальної кількості становлять запити щодо встановлення майнових прав на землю та нерухоме майно.

Генеалогічні запити. Генеалогічні запити громадян України та іноземних громадян, що мають на меті пошук інформації про предків, встановлення родоводу, стають дедалі важливішим напрямом діяльності державних архівів України. Щороку виконується понад 1 тис. запитів від людей, предки або родичі яких різного часу проживали в Україні. Найбільший відсоток запитів припадає на центральні державні історичні архіви у Києві та Львові, що мають унікальну джерельну базу – метричні книги ХVII – початку ХХ ст. різних конфесій (православної, греко- та римокатолицької, евангелічної, іудейської), а также ревізькі сказки кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст., сповідальні розписи, матеріали переписів населення ХІХ–ХХ ст., військові документи, списки власників будинків тощо. Аналогічні документи, переважно кінця ХVІІІ – початку ХХ ст., зберігає й більшість державних архівів областей.

Генеалогічні дослідження проводяться на платній основі. Вартість виконання запиту залежить від його складності і, відповідно, часу, витраченого на пошуки, та визначається чинними прейскурантами. Оплата може здійснюватися банківським (поштовим) переказом на рахунок державного архіву. Плата за виконання запиту включає вартість як власне довідки, так і пошукових робіт.

Крім того, численні дослідники можуть безкоштовно працювати у читальних залах державних архівів з метою вивчення власної генеалогії або виконання замовлення на генеалогічні дослідження за нотаріально засвідченими дорученнями на їх проведення.

Звертаючися до відповідного регіонального архіву, заявник має надати таку інформацію:

Швидкість та результативність пошуку залежать від повноти й точності вказаних вихідних даних.

Перелік соціально-правових запитів щодо підтвердження законних прав
та інтересів громадян, що виконуються державними
архівними установами безкоштовно

Реєстрація актів громадянського стану

Освіта та навчання

Присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань і підвищення

кваліфікації

Трудовий стаж та заробітна плата

Участь у війнах та військових конфліктах

Поранення та лікування

Нагороди, присвоєння почесних звань

Пенсії

Служба у Збройних Силах УРСР, Українському війську

Стан здоров'я, перебування на лікуванні

Творча діяльність, авторські та суміжні права на наукові й інші праці

Участь у Другій світовій війні, партизанському та підпільному русі, русі Опору, народному ополченні

Перебування в евакуації, на окупованій території, у концтаборах, гетто, інших місцях примусового утримання, примусове вивезення до Німеччини та інших країн Центральної та Східної Європи у період Другої світової війни

Репресії, депортаціцї, розкуркулення, позбавлення волі та виборчих прав (у тому числі конфіскація майна) і наступна реабілітація

Перелік запитів, які виконуються
державними архівними установами на платній основі

Тематичні

Генеалогічні

Підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно:

Підтвердження родинних зв'язків з метою отримання спадщини

Біографічні (персональні запити щодо життя та діяльності, уточнення окремих фактів біографії)

Фактологічні

На початок
На початок