Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Сувої Тори як національне надбання

У Центральному державному історичному архіві України, м. Київ (ЦДІАК) на постійному зберіганні перебувають сувої Тори, які є складовою Національного архівного фонду (НАФ) України і мають визначне наукове та історико-культурне значення.

У тимчасове користування поза межі архіву документи НАФ видаються лише у виняткових випадках, передбачених законодавством.

На виконання Указу Президента України від 4 березня 1992 року № 125 "Про заходи щодо повернення релігійним організаціям культового майна" Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України 9 квітня 1992 року прийняло рішення надати сувої Тори з фондів ЦДІАК у тимчасове користування Об'єднанню релігійних громад іудейського віровизнання в Україні.

Спочатку у користування релігійній громаді видавалися одноразово один-два сувої і лише на короткий термін. Пізніше, враховуючи зростаючу потребу громади у використанні сувоїв Тори під час богослужіння, кількість виданих документів зросла до 18. Строк користування документами, виданими у тимчасове користування, збільшився з трьох місяців до одного року з правом подальшого продовження строку за рішенням архіву.

Крім того, у 2009 році після проведення відповідної експертизи цінності документів (за участі фахівців з питань Тори, рекомендованих Координаційною радою всеукраїнських об'єднань іудейських громад і організацій України) з Національного архівного фонду було вилучено 357 одиниць зберігання (сувої Тори). Усі вони були передані іудейським релігійним громадам України для захоронення відповідно до традицій іудаїзму.

18 сувоїв Тори були передані Єврейській релігійній громаді м. Києва у тимчасове користування.

На початку 2010 року, бажаючи створити страховий фонд та фонд користування (для використання у читальних залах) на видані документи, архів завчасно попередив Єврейську релігійну громаду м. Києва про те, що бажає повернути передані синагозі сувої для мікрофільмування, після чого документи буде знову передано релігійній громаді у тимчасове користування. Проте законні вимоги ЦДІАК було проігноровано.

Працівниками архіву здійснювався постійний контроль за станом та умовами зберігання виданих у тимчасове користування документів Національного архівного фонду.

Перевірками, проведеними працівниками ЦДІАК, встановлено факти грубого порушення релігійною громадою Порядку користування документами НАФ. Без відома архіву документи вивозилися у невідомому напрямку, порушувалися правила користування та зберігання архівних документів, про що свідчать складені працівниками ЦДІАК акти (від 21 жовтня 2009 р. № 318, від 9 лютого 2010 р., від 23 квітня 2010 р. № 96).

У зв'язку з цим архів не продовжив термін користування документами НАФ Єврейській релігійній громаді м. Києва. Таким чином, з 2 лютого 2010 р. вони незаконно перебувають у Центральній синагозі м. Києва, представники якої, порушуючи чинне законодавство, відмовляються повернути сувої Тори.

Господарський суд м. Києва 11.03.2010 р. відмовив у повному обсязі Єврейській релігійній громаді м. Києва у задоволенні позовних вимог щодо визнання права власності та витребування сувоїв Тори із чужого володіння.

Питання виключного права власності іудейської громади на 18 сувоїв Тори з фондів ЦДІАК України, на чому продовжують наполягати її представники, можливе лише у рамках чинного законодавства.

На початок
На початок