Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


Обережно! Архіви на аукціонах


повернутися

повернутися

Копія (відпуск) листа за підписом секретаря Запорізького обкому Компартії Леоніда Брежнєва
до секретаря ЦК КП(б)У Л. Кагановича від 18.10.1947 p.
(ф. П–102, Запорізький обком Компартії України, оп. 2, спр. 640, арк. 112)

На початок
На початок